Fennia Varainhoidon ESR Fennica Tontit osti tonttimaata Helsingistä ja Rovaniemeltä

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit -rahasto toteutti kaksi kiinteistökauppaa.

Fennica Tontit -rahasto osti 31.5.2018 solmituilla kaupoilla toimitilatontin Helsingin Vallilasta sekä asuinrakentamiseen varatun maa-alueen Rovaniemeltä. Molemmat tontit on vuokrattu edelleen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Rovaniemen tontille osoitteeseen Riistatie 1 on tarkoitus ulkopuolisen rakentajan toimesta toteuttaa myöhemmin asuinkerrostalo. Vallilan tontilla osoitteessa Sturenkatu 27 sijaitsee usean tilakäyttäjän toimistotalo. Kauppojen jälkeen rahaston tonttisijoituksien lukumäärä nousi kymmeneen, minkä lisäksi rahastolla on omistuksessaan kahdeksan asuinhuoneistoa pääosin Helsingissä sekä yksi asunto Lahdessa ja Turussa.

– Pääsääntöisesti toimitilatontteihin sijoittava tonttirahastomme on osoittautunut menestykseksi tässä heilahtelevassa markkinassa. Pitkät, keskimäärin 50–100 vuoden, inflaatioon sidotut vuokrasopimukset takaavat minimaalisen volatiliteetin ja suhteellisen varman tasaisen vuokratuoton. Tuotetta pitäisikin verrata mieluummin inflaatiosuojattuun bondiin, kuin perinteiseen kiinteistösijoitukseen, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

Toteutuneiden kauppojen jälkeen rahaston kaikkien kiinteistöomistusten yhteenlaskettu arvo on noin 41,8 miljoonaa euroa ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa.

– On hienoa huomata, että luomamme liiketoimintamalli on löytänyt markkinasta paikkansa ja pääsemme toteuttamaan juuri solmittujen kauppojen kaltaisia transaktioita. Toiminnallamme on varmasti osaltaan vaikutusta pidemmällä aikavälillä koko tonttimarkkinan kehittymiseen ja kaupalliseen arvoonkin, toteaa Fennica Tontit -rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Fennica Tontit -rahasto on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille vähintään neljä kertaa vuodessa, aina kunkin kvartaalin lopussa. Seuraavat merkintäajankohdat ovat 29.6.2018 ja 28.9.2018. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin vakuutusyhtiön viisaudella.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy

rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi

www.fenniavarainhoito.fi


Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää toistaiseksi kahdeksan maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kahdeksan erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 41,8 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

1.6.2018

 Tulosta