Fennia Varainhoidon ESR Fennica Tontit osti liiketilatontin Helsingistä

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit -rahasto osti liiketilatontin Helsingin Oulunkylästä ja kasvatti samalla tonttisalkkunsa koon noin 56 miljoonaan euroon.

Fennica Tontit -rahasto on perjantaina 6.7.2018 solmituilla kiinteistökaupalla ostanut rakennetun liiketilatontin Helsingin Oulunkylästä osoitteesta Isonpellontie 7-9. Tontti on vuokrattu edelleen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tontilla sijaitsee uusi keväällä valmistunut MotorCenter -liikekiinteistö. Toteutuneiden kauppojen jälkeen rahaston kaikkien kiinteistöomistusten yhteenlaskettu arvo on noin 56,0 miljoonaa euroa ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 47,5 miljoonaa euroa.

– Rahastomme liikeidea perustuu pääsääntöisesti toimitilatontteihin sijoittavasta strategiasta, jota hajautamme osin myös mm. asuntotonteilla. Näin pystymme tuottamaan erittäin vakaata indeksiin sidottua kassavirtaa sijoittajillemme sopimusten ollessa jopa 100 vuoden mittaisia. Rahasto on kiinnostanut suuria instituutioita, mutta myös jo 10 000 euron panoksella mukaan pääseviä yksityissijoittajia, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

– Rahaston kiinteistösijoitusten salkku rakentuu pala palalta ja hajaantuu samalla juuri toivotulla strategian mukaisella tavalla. Nyt ostettu Oulunkylän MotorCenterin tontti tuo rahastolle lisää sijoituspainoa niin pääkaupunkiseudulle, kuin myös rakennettujen toimitilatonttien allokaatioon, toteaa Fennica Tontit -rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

MotorCenter on YIT:n kehittämä palvelukonsepti, joka keskittyy autoilijoiden, teknisen erikoiskaupan ja aktiivisen vapaa-ajan tuotteisiin ja palveluihin. MotorCenter Oulunkylä on järjestyksessä seitsemäs konseptin mukainen autoilijan palvelukeskus, joka palvelee asiakaskuntaa toistuvissa tarpeissa lähellä omaa asuinaluetta tai kulkureittejä.

Fennica Tontit -rahasto on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille vähintään neljä kertaa vuodessa, aina kunkin kvartaalin lopussa. Seuraavat merkintäajankohdat ovat 28.9.2018 ja 31.12.2018. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin vakuutusyhtiön viisaudella.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy
rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit
Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää viisitoista maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kahdeksan erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 56,0 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 47,5 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

9.7.2018

 Tulosta