Fennia Varainhoidolta uusi kiinteistökehityshankkeisiin sijoittava vaihtoehtorahasto

Fennia Varainhoito Oy on perustanut uuden kiinteistökehityshankkeisiin sijoittavan Terrieri Kiinteistöt Ky -vaihtoehtorahaston.
 
Rahaston pääomasitoumukset ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa ja tavoitekoko noin 100 miljoonaa euroa. Terrieri Kiinteistöt Ky -vaihtoehtorahasto on ensimmäinen Fennia Varainhoito Oy:n kokonaan ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille perustama vaihtoehtorahasto, joka laajentaa Fennian tuotevalikoimaa sijoittaa kiinteistöihin. Rahasto on sijoitettu täyteen.
 
Terrieri Kiinteistöt Ky:n rahastonhoitajaksi on nimetty DI Harri Oravainen.  
 
– Tavoitteenamme on etsiä mahdollisuuksia kiinteistökehityksen kautta, toteuttaa kohteet ja luopua niistä optimaalisena hetkenä. Näin pyrimme saavuttamaan jatkuvan tuoton kassavirroilla, kehittämisen investoinneilla ja mahdollisilla luovutusvoitoilla. Kiinteistökehittämisessä tukenamme on aiemmin viime vuonna perustamamme Fennia Kiinteistökehitys Oy, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala
 
Pääosa rahaston sijoituksista tullaan tekemään kiinteistökehityshankkeisiin Suomessa. Rahaston on myös mahdollista sijoittaa Itämeren alueella muun muassa muihin Pohjoismaihin, Viroon ja Latviaan. Terrieri Kiinteistöt Ky:n on tarkoitus muodostua pysyväksi toimijaksi kiinteistömarkkinaan. Rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa kiinteistötyyppikohtaisen ja maantieteellisen hajautuksen lisäksi ajallisen hajautuksen.
 
– Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä kiinteistösijoituksista maksettavat hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Ottamalla kiinteistökehitysriskiä sen eri muodoissa, on sijoittajan kuitenkin yhä mahdollista päästä houkutteleville tuottotasoille, toteaa Fennia Varainhoidon rahastonhoitaja Harri Oravainen.
 
Lisätiedot ja yhteydenotot
 
Fennia Varainhoito Oy
 
Rahastonhoitaja Harri Oravainen
041 539 3985, harri.oravainen@fennia.fi
 
Johtaja Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
 
 
Fennia Varainhoito Oy on sijoituspalveluja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa niin yrityksille, yrittäjille, instituutioille kuin yksityishenkilöillekin. Fennia Varainhoidolla on hallinnoitavana yli miljardin euron kiinteistövarallisuus. Fennia Varainhoito on osa Fennia-konsernia.

18.1.2019

 Tulosta