Fennia tehostaa kiinteistöliiketoimintaansa – keskittää kiinteistörahastojensa rahastonhoitajapalvelut Fennia Varainhoidon ja kiinteistöhallinnointipalvelut Fennia Kiinteistöjen alaisuuteen

Fennia keskittää jatkossa kiinteistöhallinnointipalvelut Fennia Kiinteistöihin sekä vahvistaa sen hallitusta uusin jäsenin. Fennia Varainhoito jatkaa hallinnoimiensa kiinteistösijoituksiin erikoistuneiden vaihtoehtorahastojen rahastonhoitajana.

Fennia Varainhoito on kesäkuussa toteutetulla järjestelyllä ostanut Fennia Kiinteistökehitys Oy:n koko osakekannan. Samanaikaisesti yhtiön uudeksi toiminimeksi tuli Fennia Kiinteistöt Oy.

– Järjestelyllä vahvistetaan entuudestaan Fennia Kiinteistöjen edellytyksiä luoda kiinteistökehittämisellä uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia asiakkaillemme. Lisäksi yhtiöön siirtyvä monipuolinen asiantuntijuus tarjoaa loistavat mahdollisuudet hallinnoimamme kiinteistökannan arvonkasvattamiseen ja monipuolisten Joint Ventures -yhteissijoitusten luomiseen, kertoo Fennia Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Aarne Markkula.

Fennia Kiinteistöt tarjoaa jatkossakin kiinteistökehityspalveluita, minkä lisäksi se tuottaa kattavia kiinteistöhallinnointipalveluita. Yhtiö keskittyy kiinteistökehityshankkeiden lisäksi Joint Ventures -hankkeiden toteuttamiseen ja hallinnointiin. Fennia Kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistösijoitusten yhteenlaskettu arvo on lähes 800 miljoonaa euroa.

Uudistuneen Fennia Kiinteistöjen hallitukseen on nimitetty 3.6.2019 lähtien kiinteistösijoitus- ja rakennusalan kokeneet ammattilaiset Pauli Mäkelä ja Hannu Tarkkonen. Harri Oravainen vastaa jatkossa Fennia Kiinteistöjen palveluksessa Fennia-konsernin kiinteistösijoitusomaisuuden salkunhoidosta ja Leo Nilsson Joint Ventures -kiinteistösijoituksista.

Fennia Varainhoito jatkaa kasvuaan

Fennia Varainhoito hallinnoi tällä hetkellä muun muassa kolmea vaihtoehtorahastoa, ESR Fennica Toimitilat I, ESR Fennica Tontit ja Terrieri Kiinteistöt Ky:tä, joiden sijoittamien varojen yhteenlaskettu arvo on yli 400 miljoonaa euroa. Lisäksi Fennia Varainhoito jatkaa perinteisten varainhoitopalveluiden tarjoajana ja on laajentamassa toimintaansa. Fennia Varainhoidon hallinnoimat sijoitusvarat ovat yhteensä noin 2 500 miljoonaa euroa.

Fennia Varainhoidon kiinteistörahastotoiminnon johtajaksi on nimitetty Ville Yrjölä ja Sanna Sianoja on nimitetty Terrieri Kiinteistöt -rahaston rahastonhoitajaksi. Heikki Palmu jatkaa Fennica Toimitilat -rahastonhoitajana ja Elina Puhakainen Fennica Tontit -rahastonhoitajana.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy

Eero Eriksson, toimitusjohtaja, 050 544 6214, eero.eriksson@fennia.fi
Ville Yrjölä, johtaja, kiinteistörahastotoiminto, 040 350 3126, ville.yrjola@fennia.fi

Fennia Kiinteistöt Oy

Aarne Markkula, toimitusjohtaja, 040 522 6927, aarne.markkula@fennia.fi

 

Fennia - Yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja henkilöasiakkaiden taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, kiinteistöjohtamispalveluja tarjoava Fennia Kiinteistöt Oy sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

2.9.2019

 Tulosta