Fennia on julkaissut vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa

Fennia-ryhmä on julkaissut vuosittaisen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2018. Kertomus perustuu vakuutusalan vakavaraisuussääntelyyn. Kertomuksessa kuvataan Fennian, Henki-Fennian ja Fennia Vahinkovakuutuksen liiketoimintaa, tuloksellisuutta, hallintojärjestelmää, riskiprofiilia, arvostusta vakavaraisuustarkoituksiin sekä pääomanhallintaa vuonna 2018. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Fennia Vahinkovakuutus sulautuivat 1.5.2019.

Vakavaraisuussääntelyn tavoitteena on kannustaa yhtiöitä kehittämään ja parantamaan riskienhallintajärjestelmiään, liiketoimintamallejaan ja pääomastrategioitaan sekä turvata pääomien riittävyys. Sääntelyn noudattamista Suomessa valvoo Finanssivalvonta.

Vakavaraisuusraportti 2018

3.6.2019

 Tulosta