Fennia-konsernin yhtiöt ovat julkaisseet vuosikertomuksensa

Fennian vuosikertomuksen yhteydessä julkaistaan tänä vuonna ensimmäisen kerran raportti konsernin yhteiskuntavastuusta.

Fennia, Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito ovat julkaisseet vuosikertomuksensa vuodelta 2017. Fennian vuosikertomuksen yhteydessä julkaistaan myös vastuullisuuskertomus, joka kuvaa Fennia-konsernin vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa ja sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Vastuullisuusraportointia varten toteutettiin tammikuussa 2018 olennaisuusarvio, jossa selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä siitä, mitä asioita he pitävät tärkeimpinä vastuullisuudessa Fennia-konsernin liiketoiminnoissa. Arviossa tärkeimmiksi asioiksi nousivat taloudellinen vastuu ja vakavaraisuus, vastuullinen sijoittaminen sekä harmaan talouden torjunta. Läpinäkyvä ja eettinen toiminta on luottamuspohja koko liiketoiminnan vastuullisuudelle.

Tutustu Fennian vuosi- ja vastuullisuuskertomukseen sekä Henki-Fennian ja Fennia Varainhoidon vuosikertomuksiin osoitteessa https://vuosikertomus.fennia.fi

11.4.2018

 Tulosta