Fennia-konsernin vakavaraisuus on vahva

Fennia osti Folksam Vahinkovakuutus osakeyhtiön viime vuonna. – Kaupan myötä Fennian markkinaosuus kasvaa kahdella prosenttiyksiköllä ja vahinkovakuutuksen maksutulo kasvaa arviolta noin 70 miljoonaa euroa. Toimintojen integroimisella tavoitellaan merkittäviä mittakaavaetuja. Onnistuminen edellyttää myös prosessien virtaviivaistamista, mutta samalla voimien yhdistäminen mahdollistaa parhaan asiakaspalvelun, kertoo konsernijohtaja Antti Kuljukka yhtiöiden sulautumisesta.

– Fennia-konsernin vakavaraisuus on hyvin vahva. Tämä omalta osaltaan mahdollistaa entistä monipuolisempien vahingosta selviytymisen, varainhoidon ja vaurastumisen palvelujen luomisen nykyisille ja uusille asiakkaillemme, toteaa Kuljukka.

Vahinkovakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tulos vuonna 2018 oli epätyydyttävä.

– Sijoitusmarkkinat olivat vuoden 2018 aikana haastavat ja epävarmuus etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikutti tulokseen, kertoo Kuljukka.

Fennian vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 383 miljoonaa euroa (394 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 99,7 prosenttia (96,6 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia oli 99,4 prosenttia (93,6 %), josta vahinkojen osuus, riskisuhde oli 63,3 prosenttia (61,4 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus, toimintakulusuhde oli 36,0 prosenttia (32,2 %).

Tilinpäätöksessä vakuutusliikkeen tulokseen sisältyy Folksam Vahinkovakuutus osakeyhtiön transaktioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,1 miljoonaa euroa, jotka heikensivät hieman yhtiön yhdistettyä kulusuhdetta.

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 28 miljoonaa euroa (79 milj. euroa) ollen 1,6 prosenttia (4,7 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 1 721 miljoonaa euroa (1 706 milj. euroa).

Alustavien laskelmien mukaan vakavaraisuussuhde (SCR) oli 275 % (256 %).

Vakuutustekninen tulos heikkeni hieman vertailuvuoteen verrattuna vakuutusmaksutuottojen laskiessa korvauskuluja enemmän. Yhtiön liiketappio oli 7,8 miljoonaa euroa (liikevoitto 61,2 milj. euroa). Liiketappioon vaikutti erityisesti vertailuvuotta alhaisemmat sijoitusten tuotot.

Fennia osti Folksam Vahinkovakuutus osakeyhtiön koko osakekannan 27.11.2018 ja tavoitteena on yhtiön sulautuminen kevään 2019 aikana Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaan.

Henkivakuutus

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vuoden 2018 tulos oli hyvä. Yhtiön liikekustannussuhde parani edellisiin vuosiin verrattuna. Sijoitustoiminnan tuotot jäivät haastavasta markkinaympäristöstä johtuen vertailuvuotta alhaisemmaksi.

Henki-Fennian vakuutusmaksutulo oli 164 miljoonaa euroa (167 milj. euroa). Yhtiön liikekustannussuhde oli 90,2 prosenttia (92,1 %), (rahastojen palkkiotuotot huomioiden). Yhtiön liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa (22 milj. euroa). Maksetut korvaukset olivat 96 miljoonaa euroa (104 milj. euroa). Henkivakuutustoiminnan liikekulut olivat 15 miljoonaa euroa (15 milj. euroa).

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 17,8 miljoonaa euroa (24,8 milj. euroa), ollen 2,4 prosenttia (3,3 %).

Alustavien laskelmien mukaan yhtiön vakavaraisuussuhde (SCR) oli 215 % (203 %).

Varainhoito

Fennia Varainhoidon kannattavuus parani. Yhtiön liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Yhtiön hallinnoima asiakasvarallisuus kasvoi 10 prosenttia, ollen 3,1 miljardia euroa (2,9 mrd euroa), josta konsernin sisäistä varallisuutta oli 2,5 miljardia euroa.

Fennia-konserni

Fennia-konsernin liiketappio oli 1 miljoonaa euroa (liikevoitto 82 milj. euroa). Alustavien laskelmien mukaan vakavaraisuussuhde (SCR) oli hyvin vahva 206 % (211 %). 
Fennia-konsernin palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 1009 henkilöä (1012).
Folksam Vahinkovakuutuksen tuloksesta vuoden 2018 osalta konsernitulokseen on yhdistetty vain joulukuu 2018.
 

Liitteet:

Fennia-konsernin tulosanalyysi ja tunnusluvut 2018 (pdf)
 

Lisätietoja:

konserninjohtaja Antti Kuljukka, puh. 010 503 6600
viestintäjohtaja Eliisa Anttila, puh. 050 598 9769
 

Fennia – yrittämistä ja elämää varten

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.
 

8.3.2019

 Tulosta