Fennia kehittää korvauspalveluja vastatakseen asiakaskäyttäytymisen muutokseen

Yt-menettelyn tavoitteena on resursoida toimintoja uudelleen ja parantaa sekä tehostaa edelleen asiakaspalvelua ja prosesseja. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä ovat Fennian korvauspalvelusta Omaisuuskorvaukset-, Ajoneuvokorvaukset-, Henkilökorvaukset- ja Kumppanuudet, kehitys- ja tukipalvelut -yksiköt. Näitä korvauspalveluun liittyviä yksikköjä koskevat yt-neuvottelut alkavat 19.3.2018. Neuvottelujen piirissä näissä yksiköissä on 99 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa arviolta enintään 19 henkilötyövuoden vähentymiseen. 

12.3.2018

 Tulosta