Fennia kehittää asiakaskohtaamisia ja organisoi toimintojaan

Asiakaskäyttäytymisen muutos finanssi- ja vakuutusalalla on vauhdittunut entisestään. Fennian tavoitteena on alan paras asiakaskokemus, myynnin ja maksutulon kasvu, liikekulusuhteen parantaminen sekä osaava henkilökunta.

Fennia uudistaa johtamista sekä asiakaspalvelu- ja myyntikanavien rakenteita. Johtamisen uudelleenorganisoinnin ja asiakaskohtaamiseen liittyvien toimenkuvien muutosten vuoksi Fennia aloittaa 25.10.2017 yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä ovat Asiakkuudet-toiminnoissa alueiden toimihenkilöt ja Suurasiakas- ja meklaripalvelut kokonaisuudessaan. Neuvottelut koskevat yhteensä 138 henkilöä näissä toiminnoissa ja yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa arviolta enintään 15 henkilötyövuoden vähentymiseen.

Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta Fennian konttoreiden määrään.

18.10.2017

 Tulosta