Fennia ja Henki-Fennia ovat julkaisseet vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomuksensa

Fennia ja Henki-Fennia ovat julkaisseet vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomuksensa vuodelta 2016. Kertomukset perustuvat vakuutusalan vakavaraisuussääntelyyn ja ne julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Kertomuksissa kuvataan yhtiöiden liiketoimintaa, tuloksellisuutta, hallintojärjestelmää, riskiprofiilia, arvostusta vakavaraisuustarkoituksiin sekä pääomanhallintaa vuonna 2016.

Fennia-konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2016 julkaistaan 30.6.2017. Jatkossa kertomukset julkaistaan vuosittain.

Vakavaraisuussääntelyn tavoitteena on kannustaa yhtiöitä kehittämään ja parantamaan riskienhallintajärjestelmiään, liiketoimintamallejaan ja pääomastrategioitaan sekä turvata pääomien riittävyys. Sääntelyn noudattamista Suomessa valvoo Finanssivalvonta.

Fennian ja Henki-Fennian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset

19.5.2017

 Tulosta