Fennia ja apteekit pilotoivat uutta toimintamallia työtapaturman ja ammattitaudin johdosta määrättyjen lääkkeiden korvaamisessa

Aiemman käytännön mukaan asiakas on voinut saada työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi määrätyt lääkkeet maksutta apteekista. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan asiakas maksaa työtapaturmavamman tai ammattitaudin hoitamiseksi määrätyt lääkkeet ensin itse, ja voi sen jälkeen vuoden kuluessa hakea kustannuksista korvausta vakuutusyhtiöltä. Lakimuutoksen seurauksena apteekit eivät voi enää 1.1.2017 alkaen antaa lääkkeitä maksutta ilman maksusitoumusta.

Fennia haluaa taata asiakkailleen hyvän asiakaskokemuksen myös jatkossa. Tästä syystä kokeilemme uutta toimintamallia, jossa asiakas saa tekstiviestillä maksusitoumuksen lääkkeiden hankkimiseksi. Tekstiviestimaksusitoumus koskee ensimmäisellä lääkärikäynnillä työtapaturman tai ammattitautiepäilyn johdosta määrättyjen lääkkeiden hankkimista. Uutta toimintamallia pilotoidaan 13.2. - 30.6.2017 välisenä aikana.

Uudessa toimintamallissa asiakkaalle lähetetään maksusitoumus tekstiviestinä, kun työnantaja ilmoittaa työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä Fennialle sähköisesti Oma Fennia -palvelussa tai Fennia.fi-sivujen vakuutustodistuslomakkeella. Toimintamallin tavoitteena on, että asiakas saa tekstiviestin ennen apteekissa asiointia ja tästä syystä tekstiviestiä ei lähetetä, jos työnantaja tekee ilmoituksen yli viikon päästä vahinkotapahtuman sattumisesta tai asiakas on jo käynyt lääkärissä ennen ilmoituksen tekemistä. Tekstiviestiä ei myöskään lähetetä, jos asiakas on ilmoittanut työnantajalle, ettei halua vahinkoasiaan liittyviä tekstiviestejä.

Apteekissa asioidessaan asiakas esittää lääkäriltä saamansa lääkemääräyksen ja Fennialta tekstiviestinä saamansa maksusitoumuksen. Tekstiviestin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista asiointia. Apteekki tunnistaa asiakkaan normaalien käytäntöjen mukaan ja laskuttaa toimitetuista lääkkeistä Fenniaa.

Maksusitoumuksen perusteella toimitettaviin lääkkeisiin sovelletaan lääkevaihtoa. Apteekki voi antaa enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän, ja lääke tulee antaa mahdollisimman edullisessa pakkauskoossa.

Lisätietoa:

vastaava asiantuntija Elina Holmas, p. 0400 381119 elina.holmas@fennia.fi

30.1.2017

 Tulosta