Evakuointi- ja kriisiturva on nyt osa Fennian matkavakuutusta

Fennia laajentaa maksutta kaikkia matkavakuutuksia evakuointi- ja kriisiturvalla, joka on matkustajan turvana silloin, kun matkakohteen olosuhteet muuttuvat olennaisesti ja matkakohde joudutaan evakuoimaan.

Evakuointiturva korvaa evakuointikuluja, jotka aiheutuvat kuljetuksesta lähimpään turvalliseen paikkaan, jos ulkomaan matkakohteessa tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi, aseellisen selkkaus tai terroriteko, ja Suomen ulkoministeriö suosittaa poistumaan alueelta.

Kriisiturvasta korvataan mahdollisia psykoterapiakuluja, jos vakuutettu tarvitsee psykoterapiapalveluja matkakohteessa tapahtuneen äkillisen luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terroriteon seurauksena. Psykoterapiakuluja korvataan myös silloin, kun vakuutettu on osallisena omaa tai matkakumppanin henkeä uhkaavassa liikenneonnettomuudessa, vakuutettuun kohdistuu väkivaltarikos tai vakuutettu on rakennuksessa, jossa tapahtuu henkeä uhkaava tulipalo tai räjähdys.

Evakuointi- ja kriisiturva on automaattisesti tullut voimaan kaikkiin Fenniaturvan matkavakuutuksiin 4.5.2018 alkaen. Tarkemmat tiedot vakuutuksesta löydät vakuutusehdoista.

Tutustu vakuutusehtoihin.

24.5.2018

 Tulosta