ESR Fennica Tontit solmi rahoituksen ja osti tonttimaata Vantaalta sekä Oulusta

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit -rahasto on toteuttanut kesäkuussa kaksi kiinteistökauppaa ja solminut uuden 20 miljoonan euron lainasopimuksen Aktia Pankki Oyj:n kanssa.

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit -rahasto osti 12.6.2019 rakentamattoman asuintontin Oulun keskustasta. Tontille on määrä nousta noin 2 500 kerrosneliömetriä uusia asuintiloja, ja se on samaa kokonaisuutta rahaston aikaisemmin ostaman maa-alueen kanssa. Kortteliin on tarkoitus toteuttaa uudisrakentamista yhteensä noin 13 000 kerrosneliömetriä. 

28.6.2019 solmitulla kaupalla rahasto osti rakentamattoman toimitilatontin Vantaalta lentokentän läheisyydestä. Tontille on tarkoitus toteuttaa logistiikkatiloja yli 5 000 kerrosneliömetriä.

Molempia tontteja koskien rahasto on solminut kauppojen yhteydessä pitkät maanvuokrasopimukset, joiden mukaisesti rahasto toimii tonttien vuokranantajana. Tontit ovat rahaston strategian mukaisia ja toteuttavat suunnitellusti rahaston maa-alueomistuksille kaavailtua hajautusta. Tonteille tapahtuva rakentaminen on niiden maanvuokralaisten vastuulla.

– Tonttikohteiden huolellinen hajautus hyvillä sijainneilla luo rahaston toiminnalle vahvan perustan. Vantaan kohteen logistista sijaintia voidaan pitää erinomaisena lähellä Kehä III:sta ja Helsinki-Vantaan lentokenttää, ja Oulun kohde puolestaan sijaitsee aivan rautatieaseman läheisyydessä, mikä mahdollistaa tontin hyvän saavutettavuuden, toteaa Fennia Varainhoito Oy:n lakimies Tuomas Fonselius.

Rahaston yhteistyö Aktia Pankki Oyj:n kanssa sai jatkoa, kun osapuolet sopivat heinäkuun alussa uudesta 20 miljoonan euron lainasta. Huomioiden rahaston kokonaisrahoituksen sille myönnetty uusi laina mahdollistaa nykyisellään miltei 40 prosentin rahastotason rahoitusasteen.

– OIemme mielissämme, että saamme uuden rahoituksen myötä jatkaa hyvää yhteistyötä Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit -rahaston kanssa, kuvaa Aktia Pankin asiakasvastuullinen johtaja Pia Lönnholtz.

– On hienoa saada jatkaa ja syventää yhteistyötä Aktia Pankin kanssa. Rahastolle myönnetty uusi laina antaa sille entistä tukevammat kasvun eväät tulevia investointeja ajatellen, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

 

 

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy

rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Ville Yrjölä, 040 350 3126, ville.yrjola@fennia.fi

www.fenniavarainhoito.fi

 

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää 20 maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kymmenen erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 66 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 83 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

 

2.7.2019

 Tulosta