ESR Fennica Tontit -rahaston tuotonmaksu

Fennia Varainhoidon varsinainen yhtiökokous on päättänyt, että sen hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit –rahaston tuotto-osuutena jaetaan 27.2.2019 osuusrekisteriin merkityille osuudenomistajille yhteensä 1 496 354,58 euroa rahaston ensimmäisen tilikauden 2018 realisoituneesta tuloksesta.

Rahaston sääntöjen 13 §:n mukaisesti maksettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) merkitään uusia rahasto-osuuksia 29.3.2019 arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Tämä tuotto-osuusmerkintä näkyy osuudenomistajien rahasto-osuustileillä Q1:n arvonlaskennan valmistuttua.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat erikseen ilmoittaneet haluavansa tuotot maksettavaksi pankkitilille, maksetaan tuotto-osuus (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) viikon 11 aikana, 15.3.2019 mennessä.

Mikäli osuudenomistajan tuotonmaksusta on suoritettava ennakonpidätys, huolehtii Fennia Varainhoito ennakonpidätyksen toimittamisesta.

Lisätietoja:
Varainhoidon asiakaspalvelu 010 503 7990 / info.varainhoito@fennia.fi

 

 

13.3.2019

 Tulosta