ESR Fennica Toimitilat I -rahaston tuotonmaksu

Fennia Varainhoidon varsinainen yhtiökokous on päättänyt, että sen hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:n tuotto-osuutena jaetaan 10.3.2020 osuusrekisteriin merkityille osuudenomistajille yhteensä 14 808 690,57 euroa rahaston 2019 tilikauden realisoituneesta tuloksesta.

Rahaston sääntöjen 13 §:n mukaisesti maksettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) merkitään uusia rahasto-osuuksia 31.3.2020 arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Tämä tuotto-osuusmerkintä näkyy osuudenomistajien rahasto-osuustileillä Q1:n arvonlaskennan valmistuttua.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat erikseen ilmoittaneet haluavansa tuotot maksettavaksi pankkitilille, maksetaan tuotto-osuus (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli osuudenomistajan tuotonmaksusta on suoritettava ennakonpidätys, huolehtii Fennia Varainhoito ennakonpidätyksen toimittamisesta.

Lisätietoja:
Varainhoidon asiakaspalvelu asiakaspalvelu.varainhoito@fennia.fi, p. 010 503 7990

 

10.3.2020

 Tulosta