ESR Fennica Toimitilat I -rahaston tuotonmaksu

Fennia Varainhoidon varsinainen yhtiökokous on päättänyt, että sen hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:n tuotto-osuutena jaetaan 27.2.2019 osuusrekisteriin merkityille osuudenomistajille yhteensä 12 111 188,46 euroa rahaston 2018 tilikauden realisoituneesta tuloksesta.

Rahaston sääntöjen 13 §:n mukaisesti maksettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) merkitään uusia rahasto-osuuksia 29.3.2019 arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Tämä tuotto-osuusmerkintä näkyy osuudenomistajien rahasto-osuustileillä Q1:n arvonlaskennan valmistuttua.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat erikseen ilmoittaneet haluavansa tuotot maksettavaksi pankkitilille, maksetaan tuotto-osuus (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) viikon 12 aikana 22.3.2019 mennessä.

Mikäli osuudenomistajan tuotonmaksusta on suoritettava ennakonpidätys, huolehtii Fennia Varainhoito ennakonpidätyksen toimittamisesta.

Lisätietoja:
Varainhoidon asiakaspalvelu 010 503 7990 / info.varainhoito@fennia.fi

 

13.3.2019

 Tulosta