Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous

Tervetuloa Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:n ja Erikoissijoitusrahasto Fennica Tonttien varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään Helsingissä Fennian toimitiloissa osoitteessa Kyllikinportti 2 maanantaina 11.3.2019 klo 11.00.

Kokouksessa Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:n osuudenomistajat valitsevat edustajansa Fennia Varainhoito Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Lisäksi kokouksessa esitetään Fennia Varainhoidon ja em. rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä käsitellään muut kokoukselle em. rahastojen säännöissä määrätyt asiat.

Voidaksenne osallistua osuudenomistajien kokoukseen tulee Teidän ilmoittautua joko sähköpostitse osoitteeseen info.varainhoito@fennia.fi tai puhelimitse numeroon 010 503 7990 viimeistään 4.3.2019. Kaikkien kokoukseen osallistuvien pyydetään varautumaan henkilöllisyytensä todistamiseen virallisella henkilöllisyystodistuksella. Mikäli osuudenomistaja on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pyydämme Teitä lähettämään valtakirjan yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 4.3.2019. Osallistumisoikeus ja äänimäärä kokouksessa määräytyy 4.3.2019 tilanteen mukaan.

 

 

25.2.2019

 Tulosta