Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit osti tontin Oulun keskustasta

Fennica Tontit -rahasto osti Oulusta asuintontin osoitteesta Rautatienkatu 1C. Pinta-alaltaan 1 157 neliömetrin suuruisen tontin rakentamista valmistelevat toimet on jo käynnistetty ennen kaupan toteuttamista. Tontilla aikaisemmin sijainneet rakennukset on purettu ja tilalle on määrä nousta lähivuosina lähes 2 500 kerrosneliömetriä asuintiloja. Samaan kortteliin on kaavailtu uudisrakentamista kaikkiaan noin 13 000 kerrosneliömetriä.

Ostettu tontti sijaitsee aivan Oulun keskustassa rautatieaseman tietämillä ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden kiinteistökehittämiselle. Rahasto solmi kaupan yhteydessä maa-alueesta pitkän maanvuokrasopimuksen, jonka mukaisesti Rahasto toimii tontin vuokranantajana. Tontti on rahaston strategian mukainen ja toteuttaa suunnitellusti rahaston maa-alueomistuksille kaavailtua hajautusta. Tontille tapahtuva rakentaminen on maanvuokralaisen vastuulla.

– Sijoittamalla kaupunkikeskustojen tontteihin varmistamme rahastolle ja sen osuudenomistajille pitkäaikaista, vakaata ja hajautettua vuokrakassavirtaa, kertoo johtaja Timo Rantala Fennia Varainhoito Oy:stä.

– Kehittyvien kaupunkikeskustojen tontit sopivat mainiosti rahaston sijoitusstrategiaan. Vaikka rahasto ei laskekaan tuottoaan maa-alueiden tulevan arvonmuodostuksen varaan, on niiden arvokehityksellä positiivinen vaikutus muun muassa vuokrattavuuden varmistamisessa, toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy
rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit
Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää kahdeksantoista maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kymmenen erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 63 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 74 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

 

 

4.4.2019

 Tulosta