Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit osti kaksi maa-aluetta

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on kasvattanut syksyn aikana johdonmukaisesti kiinteistösalkkuaan.

Fennica Tontit -rahasto osti kaksi Rovaniemellä ja Sotkamossa sijaitsevaa maa-aluetta ja rahaston tonttisijoituksien lukumäärä nousi viiteen. Rahastoon tuli 20.12.2017 solmittujen kauppojen myötä myös ensimmäiset asunto-omistukset. Rahaston ensimmäiset asunto-omistukset sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa ja Turussa.

Rovaniemellä sijaitseva asuintontti on vuokrattu pitkällä sopimuksella kolmelle eri asunto-osakeyhtiölle. Kyseiselle tontille rakennetaan parhaillaan Lehto Group -konserniin kuuluvan Rakennuskartio Oy:n toimesta kahta asuinkerrostaloa, jotka valmistuvat vuoden päästä.

Sotkamossa Katinkullan loma-alueella sijaitseva maa-alue on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Holiday Club Resortin hallinnoimalle kiinteistöyhtiölle, jonka osakkeet on myyty loma-asuntojen omistajille.

– Rahaston liikeideana on sijoittaa vuokrattuihin maa-alueisiin, joiden vuokrasopimukset ovat keskimäärin 50-100 vuoden mittaisia. Tavoitteenamme on saavuttaa sijoittajillemme erittäin vakaa inflaatiosuojattu kassavirta sekä suoja arvonlaskuille, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

Rahastossa on ennestään rakennetut toimitilatontit Helsingin ja Tampereen keskustassa sekä tontti Hyvinkäällä, jossa sijaitsee Hotel Sveitsi. Rahaston kaikkien kiinteistöomistusten yhteenlaskettu arvo on noin 27,6 miljoonaa euroa ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 42,5 miljoonaa euroa.

– Rahaston sijoitussalkun rakentaminen on vielä alkutaipaleella ja portfolion kasvaessa sen on määrä hajautua strategian mukaisesti niin sijainnin kuin käyttötarkoituksenkin mukaan, toteaa Fennica Tontit -rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Fennica Tontit -rahasto on aloittanut toimintansa 12.9.2017. Rahaston ensimmäinen merkintäajankohta oli 29.9.2017 ja sen on tarkoitus olla avoinna merkinnöille ensimmäisen puolen vuoden ajan poikkeuksellisesti kuukauden välein. Myöhemmin rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa. Seuraavat merkintäajankohdat ovat 29.12.2017 ja 31.1.2018. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin vakuutusyhtiön viisaudella.


Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy

rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää toistaiseksi viisi maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä neljä erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 27,6 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 42,5 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

22.12.2017

 Tulosta