Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I osti Järvenpäässä sijaitsevan Auramo Oy:n käytössä olevan tuotanto- ja pääkonttorikiinteistön

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on 29.9.2017 tehdyllä kaupalla ostanut VVT Property Fund I Ky:ltä Auramo Oy:n käytössä olevan tuotanto- ja pääkonttorikiinteistön. Moderni vuonna 2014 valmistunut kiinteistö sijaitsee Järvenpäässä Vähänummen teollisuusalueella.

– Toteutettu kiinteistökauppa on osa rahaston strategian mukaista toimintaa ja tarjoaa hyvän riski/tuotto-suhteen, toteaa Fennia Varainhoidon rahastonhoitaja Ville Yrjölä.  

FPP toimi transaktiossa myyjän kaupallisena neuvonantajana.


Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on erikoissijoitusrahasto, jonka salkunhoidosta, hallinnoinnista ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahastolla on hallinnoitavanaan 29 toimitilakiinteistöä pääosin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 270 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia -konsernia.

VVT Property Fund I Ky on vuonna 2012 perustetun VVT kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoima rahasto. Rahaston sijoittajat ovat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto ja Tradeka-sijoitus Oy. VVT Property Fund I Ky tekee suoria ja epäsuoria kiinteistösijoituksia pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitilakohteisiin. Vuoden 2016 lopussa rahaston kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo oli yli 130 miljoonaa euroa.

2.10.2017

 Tulosta