Duueri-kampanja haastaa suomalaiset tarjoamaan lisää työtä

Tuore tutkimus osoittaa, että halukkaita keikkatyön tekijöitä olisi paljon, jos byrokratia olisi kevyempää.

Tuoreessa työtutkimuksessa 20 prosenttia suomalaisista myöntää tehneensä töitä pimeästi. Tutkimukseen vastanneista 10 prosenttia kertoo teettäneensä pimeää työtä. Työn tekeminen ilman verokorttia korostuu alle 18–34-vuotiaiden keskuudessa: ikäryhmästä peräti 32 prosenttia myöntää tehneensä töitä pimeästi.

Työtutkimus on osa tänään lanseerattavaa #Duueri-kampanjaa. Kampanjan takana ovat Fennia, Etera, Lenovo, SuoraTyö, Oikotie ja T-Media. Kampanjan tarkoituksena on ohjata uuden työn teettäjät ja tekijät yhteen verkossa siten, että työllistämisprosessi täyttää kaikki lain vaatimukset.

Kampanjan hyödyntämä SuoraTyö.fi-verkkopalvelu kattaa kaikki työsuhteen vaiheet työsopimuksesta palkanmaksuun ja työnantajavelvoitteiden hoitoon. Työntekijällä on lyhyissäkin työsuhteissa sosiaaliturva, ja eläke karttuu koko ajan.

Suomalaiset haluavat tehdä keikkatöitä

Työtutkimus paljastaa, että 53 prosenttia suomalaisista tekisi mielellään keikkatyötä, mikäli sen löytäminen ja työstä sopiminen olisi helppoa, ja palkanmaksuun liittyvät velvoitteet hoituisivat helposti sekä kustannustehokkaasti lain puitteissa. Vastaajista 31 prosenttia, eli lähes joka kolmas suomalainen, olisi valmis palkkaamaan ulkopuolisen tekijän kotitaloustehtäviin samoilla edellytyksillä.

Työssäkäyvistä suomalaisista 27 prosenttia kertoo työpaikaltaan löytyvän tekemätöntä tilapäistyötä, koska tilapäistyöntyön rekrytoinnissa ja palkanmaksussa on jäykkyyttä.

– Suomessa on paljon tekemätöntä työtä. On kaikkien etu, että teemme työnteosta joustavaa niille, jotka haluavat itse päättää milloin, missä ja miten paljon tekevät töitä. Se on mahdollisuus niin työn tekijöille kuin teettäjillekin, sanoo SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen.

www.duueri.fi

www.suoratyo.fi

Työtutkimuksen ja #Duueri-kampanjan faktat

Työtutkimuksen toteutti kampanjan yhteistyökumppaneiden toimeksiannosta T-Media Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää täysi-ikäisten suomalaisten näkemyksiä työn tekemisestä ja tarjoamisesta. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 22.3.–30.3.2017.

Tutkimukseen vastasi hyväksytysti yhteensä 1 222 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

#Duueri-kampanja haastaa kaikki suomalaiset yritykset ja kotitaloudet tarjoamaan tänä vuonna viikon verran lisää työtä kuin muutoin tarjoaisivat. Viikon työn tarjoaminen tarkoittaa esimerkiksi neljää tuntia työtä kuukaudessa kymmenen kuukauden ajan. Toteutuessaan tämä tarkoittaa vuodessa puolen miljardin euron kohennusta Suomen kansantalouteen. Summa kattaa lähes kokonaisuudessaan Suomen kaikkien pätevöityneiden peruskoulun luokanopettajien vuoden palkat.

Kampanjan tavoitteena on tämän vuoden aikana tuottaa SuoraTyö- ja Oikotien Keikkatyöt-palvelujen kautta viisi miljoonaa tuntia uutta työtä Suomeen. Se vastaa yli 2 600 kokoaikaista työpaikkaa, vajaat neljä prosenttia hallituksen työllisyystavoitteesta.

#Duueri-kampanjan verkkosivusto sijaitsee osoitteessa www.duueri.fi

11.4.2017

 Tulosta