Blogi: Ei se tappio minkä otin, vaan se tappio minkä jätin ottamatta

Marko Alaraatikka

Otsikon mukainen toteamus on poimittu 1900-luvun alkupuoliskolla arvopaperimarkkinoilla operoineen legendaarisen treidaajan Jesse Livermoren elämään perustuvasta Edwin Lefevren vuonna 1923 kirjoittamasta Reminiscences of a stock operator -kirjasta. Ajatuksen mukaan vähän tappiolla olevan sijoituksen myynti ei ole ongelma. Sen sijaan, jos antaa tappiollisen sijoituksen vain laskea lisää ja lisää, voi lopputulos olla katastrofaalinen tappio.

Monesti vähän tappiolla olevan sijoituksen myyminen on kuitenkin henkisesti vaikeaa, koska siinä joutuu myöntämään olleensa väärässä. Pitkän aikavälin sijoittamisessa tappioiden pitäminen pienenä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Aina säännöllisin väliajoin kannattaa muistuttaa itseään siitä, että esimerkiksi 30 prosenttia laskeneen sijoituksen arvon pitää nousta 43 prosenttia, jotta se palautuisi ostohetken tasolleen.

Fennia Varainhoidon osakesijoitusten kantavia teemoja on pitkällä aikavälillä ylituottoja tarjonneiden sijoitusstrategioiden hyödyntäminen. Esimerkkinä tällaisista strategioista voidaan nostaa tasapainoin sijoittaminen.

Tasapainoin sijoittamisessa perusidea on sijoittaa sama prosenttiosuus jokaisen yhtiön osakkeeseen jossain osakeindeksissä. Tämä poikkeaa markkina-arvojen mukaan painotetuista indekseistä, joissa tyypillisesti sijoitetaan markkina-arvojen suhteessa. Tällöin markkina-arvoltaan suurempien yhtiöiden paino on aina suurempi kuin halvempien.

Pitkällä aikavälillä tasapainoin sijoittamisen strategia on toiminut erittäin hyvin laajoilla indekseillä, kuten S&P 500:lla. Tuottoeroja selittää eniten pienten yritysten parempi tuotto yli ajan verrattuna suuriin yrityksiin. Lisäksi vältetään osakepoiminnassa tuttu tilanne, missä yhden tai kahden osakkeen lähes totaalinen romahdus pilaa koko salkun kokonaistuoton.

Tasapainoin sijoitettaessa esimerkiksi Yhdysvaltain pörssimarkkinoiden tunnetuimpaan S&P 500 -indeksiin yhden yhtiön paino kokonaissijoituksesta on vain 0,2 prosenttia eli 100 prosentin lasku jossakin osakkeessa johtaa vain 0,2 prosentin kokonaistappioon.

Fennia Varainhoidon ETF-rahastosijoituksissa olemme käyttäneet toimialavalintaan perustuvaa ETF-rahastoa. Strategiassa rankataan ensin toimialat järjestykseen niiden arvostusten perusteella. Sitten sijoitetaan omaan historiaansa verrattuna halvimpiin toimialoihin. Kaikkein halvin toimiala tosin suljetaan pois. Poissulkemisen ideana on välttää niin sanotut arvoansat eli toimialat, jotka ovat halpoja, mutta joissa arvonnousun mahdollisuus jatkossakin on pieni.

Strategia on variaatio arvoteemalla sijoittamisesta. Painotettaessa arvostukseltaan halpoja osakkeita suuren pudotuksen todennäköisyys pienenee.

Kehittyvien markkinoiden sijoitustemme osalta hajautus on myös avainsana. Markkinoiden potentiaali on kiistaton. Väestö kasvaa ja vaurastuu. Maat eivät ole enää pelkkiä raaka-aineiden tuottajia. Esimerkiksi aasialaiset teknologiayritykset ovat jo nousseet merkittäviksi toimijoiksi.

Helmikuun lopussa kehittyvien maiden yleisindeksin kolme suurinta yhtiötä ovat Supercell-yhtiönkin ostanut internetjätti Tencent, verkkokaupan suurtoimija Alibaba ja Applen älypuhelinten ykköshaastaja Samsung. Tyypillisenä vuotena useammankin kehittyvän maan valuutta ja osakemarkkinat tai molemmat kuitenkin romahtavat. Tällöin laaja maantieteellinen hajautus pelastaa suuremmalta tappiolta.

Lempilajiini golfiin sovellettuna, golfikoni Sir Nick Faldon mukaan "Voiton kannalta ratkaisevinta on se, kuinka huonoja ovat huonot lyönnit, ei se, kuinka hyviä hyvät lyönnit ovat".

Fennian sijoitusfilosofiassa olennaista on suurten tappioiden välttäminen. Fennian ja Henki-Fennian keskimääräiset vuosituotot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana ylittäneet viisi prosenttia. Fennia Varainhoidon tarjoamien rahastojen ja salkkumallien kautta koko sijoitusorganisaation tiedot ja taidot ovat kaikkien sijoittajien hyödynnettävissä.

Marko Alaraatikka (DI, CEFA) toimii varainhoitajana Fennia Varainhoidon osake- ja korkosijoituksissa. Hänellä on kokemusta Fennian ja Henki-Fennian sekä muiden Fennia Varainhoidon asiakkaiden sijoituksien hoidosta vuodesta 2011. Aikaisemmin Alaraatikka on toiminut Evlissä salkunhoitajana ja Nokiassa markkina-analyytikkona. 

 

 

5.4.2019

 Tulosta