Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I osti liikekiinteistön Turun Skanssin alueelta

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on ostanut Virtanen yhtiöiden ja Rakennustoimisto Lundénin yhdessä kehittämän liikekiinteistön Turun Skanssin alueelta osoitteesta Biolinja 20. Kiinteistö on useamman vuokralaisen käsittävä liiketilakokonaisuus.

Skanssin kaupallisella alueella sijaitseva liikekiinteistö on suuruusluokaltaan noin 8 700 m2. Kiinteistössä on kuusi vuokralaista eri toimialoilta kuten huonekalumyynti, eläinsairaala, eläintarvikeliike, ravintola ja elektroniikkamyynti. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2013 ja tilat ovat suurelta osin uutta vastaavat. Osa tiloista on jopa juuri valmistunut kaupallisen muutoksen alta. Kiinteistön tilat on 100 prosenttisesti vuokrattu. Kiinteistöllä on myös runsaasti sen vuokralaisten tarvitsemia asiakaspaikoituspaikkoja.
 
"Uusin investointi kasvattaa merkittävästi rahaston liiketilapainoa, jonka on pitkään toivottu kasvavan entisestään. Valmiiksi usealle käyttäjälle suunnattu kiinteistö hajauttaa vuokralais- ja vuokrausriskiä myös jatkossa", toteaa Fennia Varainhoidon rahastonhoitaja Elina Puhakainen.
 
"Brittien Brexit -äänestyksen tulos on lisännyt epävarmuutta sijoitusmarkkinassa. Tässä tilanteessa sijoittajat arvostavat kiinteistöjä niiden vakaamman luonteensa johdosta. Rahastomme jatkaakin vakaata kasvuaan ja sen myötä lisää tehokkuuttaan sekä riskien vaikutusta vähentävää hajautusta", lausuu Fennian kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala.
 
“Nyt tehty kauppa osoittaa, että kassavirtaa tuottavien, hyvälaatuisten kiinteistöjen sijoituskysyntä on vahvaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa. Turku hyötyy kaupungistumisesta ja sen mukaan tuomasta väestönkasvusta, mikä lisää liikekiinteistösijoitusten houkuttelevuutta kaupungissa", kertoo CBRE Capital Markets johtaja Sami Kiehelä.
 
CBRE toimi kaupassa myyjien kaupallisena neuvonantajana.
 
Lisätiedot ja yhteydenotot
 
Fennia Varainhoito Oy
 
Rahastonhoitaja Elina Puhakainen
050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
 
Kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
 
CBRE, Capital Markets
 
Director Sami Kiehelä
040 868 0383
 
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I www.fenniavarainhoito.fi
 
Fennica Toimitilat I on erikoissijoitusrahasto, jonka salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy ja hallinnosta riippumaton kotimainen rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy. Rahastolla on hallinnoitavanaan 24 toimitilakiinteistöä pääosin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 218 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.
 

6.7.2016

 Tulosta