Hyppää sisältöön
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Kiinteistörahastot
  • Arvonkehitys ja sijoituskohteet

ESR Fennica Tontit: Arvonkehitys ja sijoituskohteet

Rahaston arvot osuussarjoittain Q2 2020

  • Fennica Tontit A 103,20487
  • Fennica Tontit B 103,48309
  • Fennica Tontit C 104,32185

ESR Fennica Tontit arvonlaskennan jaksotus

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit jaksottaa arvonlaskennassaan transaktiokulut ja rahoituksen järjestelykulut.

Jaksotusmenetelmä koskee sijoitusten hankinnasta ja Rahaston rahoituksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja. Jaksotusmenetelmässä osuuden arvoon lisätään erä, joka vastaa jaksotettuja ja tasaisesti maksimissaan viiden vuoden kuluessa poistettuja kuluja.

Jaksotuksen vuoksi rahasto-osuuden arvo on suurempi, kuin mitä se olisi ilman kulujaksotusta, jolloin se pienentää osuuden omistajan merkinnässä saamaa rahasto-osuuksien määrää ja puolestaan lisää lunastuksesta saatavaa summaa. Menetelmä on perusteltu sijoitusten pitkäaikaisesta luonteesta johtuen ja sen avulla tasataan kulujen vaikutusta Rahaston arvoon ja samalla edistetään rahasto-osuuden omistajien yhdenvertaisuutta eri sijoitusajankohtina. Jos Rahasto ei tee hankintoja, jaksotettuun kuluerään liittyvät poistot heikentävät osuuden arvon kehitystä.

Rahaston jaksotettavien kustannusten osuus 30.6.2020 NAV:ssa on 0,68 %.

päivitetty 14.7.2020

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja