Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Värdeutveckling och placeringsobjekt

SPF Fennica Tomter: Värdeutveckling och placeringsobjekt

Fondens värden enligt andelsserie Q2 2020

  • Fennica Tomter A 103,20487
  • Fennica Tomter B 103,48309
  • Fennica Tomter C 104,32185

Periodisering av SPF Fennica Tomters värdeberäkning

Specialplaceringsfonden Fennica Tomter periodiserar transaktionskostnader och kostnader för finansieringsarrangemang i sin värdeberäkning.

Periodiseringen gäller kostnader av engångsnatur för förvärv av investeringar och finansiering av fonden. Periodiseringsmetoden går ut på att andelens värde ökas med en post som motsvarar periodiserade kostnader för vilka linjär avskrivning gjorts under högst fem år.

På grund av periodiseringen är fondandelens värde högre än vad den skulle vara utan periodiseringen av kostnader, vilket minskar antalet fondandelar som fondandelsägaren får vid teckning och ökar summan som ägaren får vid inlösen. Metoden är motiverad på grund av att investeringarna är långvariga till sin natur och att man med den kan jämna ut kostnadernas inverkan på fondens värde och samtidigt främja fondandelsägarnas jämställdhet vid olika investeringstidpunkt. Om fonden inte gör förvärv, försämrar avskrivningar av den periodiserade kostnadsposten andelens värdeutveckling.

Andelen av fondens periodiserade kostnader 30.6.2020 av NAV är 0,68 procent.

uppdaterad 14.7.2020

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd