Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Portföljförvaltning

SPF Fennica Tomter: Portföljförvaltning

Placera med storplacerare

Fennia är en institutionell fastighetsinvesterare som erbjuder dig möjlighet att placera lika klokt som försäkringsbolaget med sin över hundra år långa erfarenhet. Fennia är själv den största placeraren i fonden.

För fondernas portföljförvaltning, investeringsbeslut och analys av objekt som ska köpas ansvarar sakkunniga på fastighetsinvesteringar.

Elina Puhakainen (DI) ansvarar som fondförvaltare för specialplaceringsfonden Fennica Tomter och för kreditförhandlingar inom Fennia Kapitalförvaltnings fastighetskundrelationer och för organisering av främmande kapital. Hon har över 15 års erfarenhet av olika områden inom fastighetsaffärsverksamhet. Puhakainen har tidigare arbetat som fondförvaltare för fonden Fennica Fastigheter I och analytiker i olika fastighetsfonder, ansvarat som kapitalförvaltare för internationella fastighetsplaceringskunder och deltagit i ledningsgruppsarbete bl.a. i fastighetsfonder.

Niklas Sopanen (EM) är business controller vid Fennia Kapitalförvaltning med ansvar för ekonomisk förvaltning av och rapportering om specialplaceringsfonderna Fennica. Han har nästan åtta års erfarenhet av revisionsuppgifter och ekonomisk förvaltning av fastigheter. Sopanen har tidigare arbetat som expert inom revision och ekonomikonsultation.

Heidi Ketolainen (JK, PK, VH) är direktör för administration och juridiska ärenden på Fennia Kapitalförvaltning och ansvarar även för juridiska ärenden som gäller specialplaceringsfonderna Fennica. Hon har drygt 15 års erfarenhet av fastighetsverksamhetsjuridik. Tidigare har Ketolainen arbetat bl.a. med advokatuppdrag, som ansvarig jurist för ett byggbolags grynderentreprenader och varit med att starta och sköta bostadstomtfonder.

Timo Valkama (JM, VH) är Head of Transactions med ansvar för transaktionsprocesserna av den fastighetsegendom som Fennia Kapitalförvaltning förvaltar, inklusive specialplaceringsfonderna Fennica. Valkama har en bred över åtta års erfarenhet av fastighetsbranschen och av juridiken inom fastighetsinvestering. Tidigare har Valkama arbetat bl.a. som jurist ansvarig för projektutveckling och fastighetstransaktioner på ett börsnoterat byggbolag och som sakkunnig på en juridisk byrå.

Timo Vasa, Fennia Fastigheter Ab (byggnadsingenjör, certifierad byggingenjör) är byggchef för specialplaceringsfonderna Fennica och ansvarar för underhållet av de fastigheter som ingår i fonden. Han har över 20 års erfarenhet av motsvarande uppgifter från olika företag.

För administration, portföljförvaltning och marknadsföring av Fennia Kapitalförvaltnings specialplaceringsfonder ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd