Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Fastighetsfonder
 • Fondteckning och inlösen

SPF Fennica Tomter: Fondteckning och inlösen

Ta del av fondens

faktablad, regler och fondprospektet
innan du gör en teckning.

Teckna på webben

Teckna fonder genom att logga in på Fennia Kapitalförvaltnings Mitt Fennia.

Logga in på Mitt Fennia

Kontakta oss

För teckningar kan du också direkt kontakta våra kapitalförvaltare eller ringa vår kundtjänst, tfn

,

Datum för teckning av fondandelar

Kommande fondteckningsdatum:

 • 31.12.2020
 • 31.3.2021

Teckningsuppdraget ska vara inlämnat och medlen ska bevisligen finnas på fondens teckningskonto på teckningsdagen.

Notera! Om teckningsuppdraget ges eller överföringen av medel fördröjs från teckningsdagen, utförs teckningsuppdraget följande teckningsdag.

Tidpunkt för inlösen av fondandelar och uppdrag

De tillåtna inlösningsdatumen varierar enligt andelsserie. Fondandelar i andelsserie A kan lösas in två (2) gånger om året. Regelbundna inlösningsdagar är den sista dagen i mars och september. För fondandelar i andelsserierna B och C gäller en (1) inlösningsdag per kalenderår, den sista dagen i september. Kommande inlösningsdatum:

 • 31.3.2021

Inlösningsuppdraget ska vara inlämnat till Fennia Kapitalförvaltning senast på dagen för inlösen.

Fondadministration och marknadsföring

För administration, portföljförvaltning och marknadsföring av Fennia Kapitalförvaltnings specialplaceringsfonder ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer 2392951-7, Mikonkatu 9, 00100 Helsingfors, tfn 010 503 7990. Som mottagare av fondteckningar och inlösen fungerar Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd