Hyppää sisältöön
    Kotitaloudet
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
  • Fennia ja Henki-Fennia
  • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Fennica toimitilat – Kiinni kiinteistöjen vuokrakassavirtaan

Fennica toimitilat – Kiinni kiinteistöjen vuokrakassavirtaan

Fennica Toimitilat I on kiinteistöalan ammattilaisten hoitama erikoissijoitusrahasto. Rahasto sijoittaa pääasiassa kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, kuten toimisto-, liiketila-, logistiikka-, majoitus- ja vapaa-ajan kiinteistöihin sekä kiinteistöarvopapereihin Suomessa. Koska hallinnoitavana on suuri määrä kiinteistövarallisuutta, on rahaston kulurakenne tehokas. 

Toimitiloilla on hyvä vuokratuotto

Toimitilat tarjoavat kiinteistömarkkinoilla tavallisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja. Koska toimitilat ovat arvokkaita ja yksikkökooltaan suuria, ovat ne kuitenkin yleensä saatavilla vain instituutiosijoittajille tai osuuksina pääomasijoitusrahastojen kautta. Tällöin vähimmäissijoitus on usein korkea, ja sijoitus sidotaan määräaikaisesti ja pitkäksi aikaa. Me sen sijaan tarjoamme toimialasijoittamista erikoissijoitusrahastona, jolloin likviditeetti on suoraa kiinteistöomistusta ja pääomasijoittamista parempi. 

Rahaston kautta pääset kiinni kiinteistöjen vuokrakassavirtaan

Fennican toimitialat I -rahaston tuottotavoite sijoittajalle vuotuisena kassavirtana kulujen jälkeen on 7 prosenttia*. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka maksaa vähintään 75 prosenttia nettotuotostaan tuotto-osuutena sijoittajille. Se tehostaa toimintaansa vieraalla pääomalla, kuitenkin enintään 50 prosenttia rahaston kokonaisarvosta. 

Rahaston nettotuotto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista, joista vähennetään muun muassa kiinteistön ostamiseen ja hankintaan liittyvät kustannukset. Rahaston tuottoon vaikuttavat myös mahdolliset kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot. Rahaston arvoon vaikuttavat myös kiinteistöjen arvonmuutokset ja rahaston sääntöjen mukaisten mahdollisten muiden sijoituskohteiden arvonmuutokset. 

*Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvokehityksestä, sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. 

Kiinteistösijoituksilla on vakaa tuottokehitys

Kiinteistöt ovat perinteisesti tarjonneet hyvän inflaatiosuojan. Toimitilojen arvokehitys on altis suhdannevaihtelulle, mutta sijoitus on ollut vähäriskisempi vaihtoehto osakesijoituksille. Suorien kiinteistösijoitusten historiallinen tuottojen vaihtelevuus on selvästi pienempi kuin osakesijoitusten. 

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja