Hyppää sisältöön
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Kiinteistörahastot
  • Arvonkehitys ja sijoituskohteet

ESR Fennica Toimitilat I: Arvonkehitys ja sijoituskohteet

Rahasto-osuuksien tuottokehitys Q2-2020

Rahaston arvonlaskenta suoritetaan vuosineljänneksittäin. Seuraava arvonlaskenta-ajankohta on 30.9.2020. Osuussarjojen tuottoerot selittyvät hallinnointipalkkioiden eroilla, jotka lasketaan kokonaisarvosta (GAV). Tuottotaulukossa ja arvonkehitysgraafissa on huomioitu rahaston vuotuinen tuotonjako ilman mahdollisia ennakonpidätyksiä/veroja (Vuoden 2019
tuoton osalta n. 5,5 % rahaston tuotonjakohetken (3/2020) sijoitetulle pääomalle). Erot rahaston osuussarjojen tuotoissa johtuvat sarjojen eri suuruisista hallinnointipalkkioista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.

Rahaston arvot osuussarjoittain Q2-2020

Fennica Toimitilat I A 89,60596
Fennica Toimitilat I B 91,39766
Fennica Toimitilat I C 92,81349
Fennica Toimitilat I D 94,89877
Fennica Toimitilat I E 98,86803

päivitetty 14.7.2020

Salkun sijoituskohteet Q2-2020

  • Salkussa on 36 kpl kiinteistöjä yhteisarvoltaan noin 367,6 miljoonaa euroa. Salkku on hyvin hajautettu vuokralaisten (243 kpl), toimialojen ja alueiden osalta.
  • Kiinteistöjen vuokrausaste on korkea, noin 94,3 %. Vuokrasopimukset ovat pääosin pitkiä. Sopimusten keskimääräinen maturiteetti on noin 5,9 vuotta.
  • Salkun kiinteistöjen nettotuotto on noin 7 %. Rahasto pyrkii jatkossakin sijoittamaan vastaaviin hyvän nettovuokratuoton omaaviin kohteisiin.

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja