Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Fennica Fastigheter I: Värdeutveckling och placeringsobjekt

SPF Fennica Fastigheter I: Värdeutveckling och placeringsobjekt

Fondens värden enligt andelsserie Q2-2020

Fennica Fastigheter I A 89,60596
Fennica Fastigheter I B 91,39766
Fennica Fastigheter I C 92,81349
Fennica Fastigheter I D 94,89877
Fennica Fastigheter I E 98,86803

uppdaterad 14.7.2020

Portföljens placeringsobjekt Q2-2020

  • I portföljen finns 36 fastigheter vars sammanlagda värde är ca 367,6 miljoner euro. Portföljen är väl diversifierad till den del som gäller hyresgäster (243 st.), branscher och områden.
  • Uthyrningsgraden av fastigheterna är hög, ca 94,3 procent Hyresavtalen är i regel långvariga. Den genomsnittliga maturiteten för kontrakt är ca 5,9 år.
  • Nettoavkastningen på fastigheterna i portföljen är ca 7 procent. Fonden strävar också i fortsättningen efter att investera i motsvarande hyresobjekt som ger god nettoavkastning.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd