Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Portföljförvaltning

SPF Fennica Fastigheter I: Portföljförvaltning

Placera med storplacerare

Fennia är en institutionell fastighetsinvesterare som erbjuder dig möjlighet att placera lika klokt som försäkringsbolaget med sin över hundra år långa erfarenhet. Fennia är själv den största placeraren i fonden.

Fonden har hjälp av ett placeringsråd som består av professionella investerare och utomstående experter. För fondernas portföljförvaltning, investeringsbeslut och analys av objekt som ska köpas ansvarar sakkunniga på fastighetsinvesteringar.

Heikki Palmu (DI, KJs) är fondförvaltare i specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I och ansvarar för fondens verksamhet i sin helhet. Han har över fem års erfarenhet av ledning av fastighetsrörelse i börsnoterade fastighetsinvesteringsbolag och nästan 15 års erfarenhet av bl.a. hyresrörelse, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner. Tidigare har Palmu arbetet bl.a. som regionchef och fastighetsexpert.

Niklas Sopanen (EM) är business controller vid Fennia Kapitalförvaltning med ansvar för ekonomisk förvaltning av och rapportering om specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I. Han har nästan åtta års erfarenhet av revisionsuppgifter och ekonomisk förvaltning av fastigheter. Sopanen har tidigare arbetat som expert inom revision och ekonomikonsultation.

Tiia Vuolle (EM) är asset manager för specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I med ansvar för ledning av driften och uthyrningen av fondens objekt. Hon har över 6 års erfarenhet av uthyrningsverksamhet inom fastighetsbranschen och över 15 års erfarenhet av uppgifter inom försäljning, marknadsföring och kunder. Hon har tidigare varit bl.a. nyckelkundschef och marknadsföringschef.

Heidi Ketolainen (JK, PK, VH) är direktör för administration och juridiska ärenden på Fennia Kapitalförvaltning och ansvarar även för juridiska ärenden som gäller Fennica Fastigheter I. Hon har drygt 15 års erfarenhet av fastighetsverksamhetsjuridik. Tidigare har Ketolainen arbetat bl.a. med advokatuppdrag, som ansvarig jurist för ett byggbolags grynderentreprenader och varit med att starta och sköta bostadstomtfonder.

Elina Puhakainen (DI) ansvarar för kreditförhandlingar och organisering av främmande kapital för specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I. Hon har över 15 års erfarenhet av olika områden inom fastighetsaffärsverksamhet. Puhakainen har tidigare arbetat som fondförvaltare för fonden Fennica och analytiker i olika fastighetsfonder, ansvarat som kapitalförvaltare över internationella fastighetsplaceringskunder och deltagit i ledningsgruppsarbete bl.a. i fastighetsfonder.

Timo Valkama (JM, VH) är Head of Transactions med ansvar för transaktionsprocesserna av den fastighetsegendom som Fennia Kapitalförvaltning förvaltar, inklusive specialplaceringsfonderna Fennica. Valkama har en bred över åtta års erfarenhet av fastighetsbranschen och av juridiken inom fastighetsinvestering. Tidigare har Valkama arbetat bl.a. som jurist ansvarig för projektutveckling och fastighetstransaktioner på ett börsnoterat byggbolag och som sakkunnig på en juridisk byrå.

För administration, portföljförvaltning och marknadsföring av Fennia Kapitalförvaltnings specialplaceringsfonder ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd