Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fastighetsfonder
  • Fondens stadgar och broschyrer

SPF Fennica Fastigheter I: Fondens stadgar och broschyrer

Stadgar (pdf)


Faktablad


Placeringens storlek 2 000–100 000 euro


Placeringens storlek 100 000–500 000 euro


Placeringens storlek 500 000–1 000 000 euro


Placeringens storlek 1 000 000–10 000 000 euro


Placeringens storlek 10 000 000 euro–

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd