Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan vakuutusehdot: F20-F100

YLIMÄÄRÄNEN Fenniaturvan vakuutusehdot: F20-F100

Voimassa 20.3.2023 alkaen

Huom! Fenniaturvan ehdon osat F400, F410, F420, F430, F440, F500, F501, F510, F540, F550, F560, F570, F200, F220, F240, F260, F270, F290 ja F300 löydät täältä: Fenniaturvan vakuutusehdot: F400-F300.

JOHDANTO

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa.

VAHINKOVAKUUTUKSET

Omaisuusvakuutukset

F20 Rakennusten- ja irtaimistojen vakuutusten yhteiset ehtokohdat

Voimassa 1.1.2023 alkaen

F20.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Laajan kotivakuutuksen, Peruskotivakuutuksen ja Palovakuutuksen ehdoissa mainittujen vakuutustapahtumista aiheutuneet, näissä ehdoissa mainitulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle sattuneet suoranaiset esinevahingot sekä näissä ehdoissa mainitut muut kulut.

F20.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

F21 Laaja kotivakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutus­sopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F21.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia F20.

F22 Peruskotivakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F22.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia F20.

F23 Palovakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

F23.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennuksen ja irtaimiston yhteisiä ehtokohtia F20.

Venevakuutukset

F40 Venevakuutuksien yhteiset ehtokohdat

Voimassa 1.1.2023 alkaen

F40.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Veneen palo- ja varkausvakuutuksen tai Laajan venevakuutuksen ehtojen mukaisesti kohdissa F41.1. tai F43.1 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F41 Laaja venevakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F41.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia F40.

Lisäturvat

F43 Veneen palo- ja varkausvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F43.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia F40.

Eläinvakuutukset

F50 Hevosen tapaturmavakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F50.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F50.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

F51 Hevosen sairausvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F51.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F51.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

F53 Varsavakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos eläinvakuutuksen lisäturva varsalle on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

F53.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata kohdassa F53.6. mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

F53.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainitun eläimen sikiö tai varsa.

F55 Koiran ja kissan sairausvakuutus

Voimassa 20.3.2023 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Koiran ja kissan sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F55.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F55.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

F56 Koiran ja kissan tapaturmavakuutus

Voimassa 20.3.2023 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Koiran ja kissan tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F56.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F56.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

F57 Seuraeläimen sairausvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Seuraeläimen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

F57.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista seuraeläimelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F57.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu seuraeläin.

F58 Fysikaalisen hoidon lisäturva

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu eläinlääkärikulujen korvaaminen.

F58.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti eläinlääkärikulut kattavan vakuutuksen voimassaoloaikana syntyviä vakuutetun eläimen fysikaalisia hoitokuluja.

F58.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

F59 Lisäturva arvon menetykseen

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu vakuutusmäärä kuoleman varalta.

F59.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata eläimen arvon menetystä, kun

 • koira tulee tapaturman vuoksi pysyvästi metsästykseen kykenemättömäksi

 • eläin tulee tapaturman vuoksi pysyvästi koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi

 • näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee pysyvästi tapaturman vuoksi

 • jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia ja eläimellä on voimassa oleva sairausvakuutus, jossa on vakuutusmäärä kuoleman varalta.

F59.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

Metsävakuutukset

F61 Metsävakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F61.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F61.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F61.2 Vakuutuksen kohde

F61.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

F61.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

F62 Metsäpalovakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F62.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F62.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F62.2 Vakuutuksen kohde

F62.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

F62.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

Maatalousvakuutukset

F72 Maatalousvakuutusten yhteiset ehtokohdat

Voimassa 1.1.2023 alkaen

F72.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa mainitut muut kulut.

F72.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F72.12.7 Lisäksi noudatetaan ehtokohdissa F72.5–F72.9 mainittuja ehtoja.

F80 Leikkuupuimurivakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F80.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F80.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä levike- ja paripyörineen.

Konevakuutukset

F90 Koneiden palo- ja varkausvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F90.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen kohteelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

F90.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisen sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F90.3 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottorikäyttöinen ajoneuvo tai työkone ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen. Vakiovarusteet ovat vakuutuksen kohteena myös niiden ollessa säilytettävänä lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

Matkatavaravakuutukset

F100 Matkatavaravakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Huom! Fenniaturvan ehdon osat F400, F410, F420, F430, F440, F500, F501, F510, F540, F550, F560, F570, F200, F220, F240, F260, F270, F290 ja F300 löydät täältä: Fenniaturvan vakuutusehdot: F400-F300.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet