Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan vakuutusehdot

Sisältö

VAHINKOVAKUUTUKSET

F20 RAKENNUSTEN- JA IRTAIMISTOJEN VAKUUTUSTEN YHTEISET EHTOKOHDAT

F22 PERUSKOTIVAKUUTUS

F23 PALOVAKUUTUS

F40 VENEVAKUUTUKSIEN YHTEISET EHTOKOHDAT

F41 LAAJA VENEVAKUUTUS

F43 VENEEN PALO- JA VARKAUSVAKUUTUS

F50 HEVOSEN TAPATURMAVAKUUTUS

F51 HEVOSEN SAIRAUSVAKUUTUS

F53 VARSAVAKUUTUS

F55 KOIRAN JA KISSAN SAIRAUSVAKUUTUS

F56 KOIRAN JA KISSAN TAPATURMAVAKUUTUS

F57 SEURAELÄIMEN SAIRAUSVAKUUTUS

F58 FYSIKAALISEN HOIDON LISÄTURVA

F59 LISÄTURVA ARVON MENETYKSEEN

F61 METSÄVAKUUTUS

F62 METSÄPALOVAKUUTUS

F72 MAATALOUSVAKUUTUSTEN YHTEISET EHTOKOHDAT

F80 LEIKKUUPUIMURIVAKUUTUS

F90 KONEIDEN PALO- JA VARKAUSVAKUUTUS

F100 MATKATAVARAVAKUUTUS

F400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS

F410 PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS

F420 VENEILIJÄN VASTUUVAKUUTUS

F430 ELÄIMEN OMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS

F440 MATKUSTAJAN VASTUUVAKUUTUS

F500 YKSITYISHENKILÖN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

F501 Henkilöllisyysvarkausvakuutus

F510 PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

F540 MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

F550 LAAJA YKSITYISHENKILÖN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

F560 LAAJA PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

F570 LAAJA MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

HENKILÖVAKUUTUKSET

F200 AIKUISEN TAPATURMAVAKUUTUS

F220 SENIOR TAPATURMAVAKUUTUS

F240 NUORISON TAPATURMAVAKUUTUS

F260 SAIRAUSTURVA-VAKUUTUS

F270 LAPSEN SAIRAUSTURVA -VAKUUTUS

F290 LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS

F300 MATKUSTAJAVAKUUTUS

Fenniaturvan vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2022 alkaen

VAHINKOVAKUUTUKSET

F20 RAKENNUSTEN- JA IRTAIMISTOJEN VAKUUTUSTEN YHTEISET EHTOKOHDAT

Voimassa 1.1.2021 alkaen

F20.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Laajan kotivakuutuksen, Peruskotivakuutuksen ja Palovakuutuksen ehdoissa mainittujen vakuutustapahtumista aiheutuneet, näissä ehdoissa mainitulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle sattuneet suoranaiset esinevahingot sekä näissä ehdoissa mainitut muut kulut.

F20.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F21 LAAJA KOTIVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutus­sopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F21.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia F20.

F22 PERUSKOTIVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F22.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia F20.

F23 PALOVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

F23.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennuksen ja irtaimiston yhteisiä ehtokohtia F20.

F40 VENEVAKUUTUKSIEN YHTEISET EHTOKOHDAT

Voimassa 1.1.2021 alkaen

F40.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Veneen palo- ja varkausvakuutuksen tai Laajan venevakuutuksen ehtojen mukaisesti kohdissa F41.1. tai F43.1 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F41 LAAJA VENEVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F41.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia F40.

LISÄTURVAT

F43 VENEEN PALO- JA VARKAUSVAKUUTUS

Voimassa 11.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F43.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia F40.

F50 HEVOSEN TAPATURMAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F50.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F50.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

F51 HEVOSEN SAIRAUSVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F51.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F51.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

F53 VARSAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos eläinvakuutuksen lisäturva varsalle on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

F53.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata kohdassa F53.6. mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

F53.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainitun eläimen sikiö tai varsa.

F55 KOIRAN JA KISSAN SAIRAUSVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Koiran ja kissan sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F55.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F55.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

F56 KOIRAN JA KISSAN TAPATURMAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Koiran ja kissan tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F56.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F56.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

F57 SEURAELÄIMEN SAIRAUSVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Seuraeläimen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

F57.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista seuraeläimelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

F57.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu seuraeläin.

F58 FYSIKAALISEN HOIDON LISÄTURVA

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu eläinlääkärikulujen korvaaminen.

F58.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti eläinlääkärikulut kattavan vakuutuksen voimassaoloaikana syntyviä vakuutetun eläimen fysikaalisia hoitokuluja.

F58.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

F59 LISÄTURVA ARVON MENETYKSEEN

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu vakuutusmäärä kuoleman varalta.

F59.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata eläimen arvon menetystä, kun

 • koira tulee tapaturman vuoksi pysyvästi metsästykseen kykenemättömäksi

 • eläin tulee tapaturman vuoksi pysyvästi koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi

 • näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee pysyvästi tapaturman vuoksi

 • jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia ja eläimellä on voimassa oleva sairausvakuutus, jossa on vakuutusmäärä kuoleman varalta.

F59.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

F61 METSÄVAKUUTUS

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F61.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F61.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F61.2 Vakuutuksen kohde

F61.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

F61.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

F62 METSÄPALOVAKUUTUS

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F62.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F62.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F62.2 Vakuutuksen kohde

F62.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

F62.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

F72 MAATALOUSVAKUUTUSTEN YHTEISET EHTOKOHDAT

F72.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa mainitut muut kulut.

F72.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F72.12.7 Lisäksi noudatetaan ehtokohdissa F72.5–F72.9 mainittuja ehtoja.

F80 LEIKKUUPUIMURIVAKUUTUS

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F80.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F80.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä levike- ja paripyörineen.

F90 KONEIDEN PALO- JA VARKAUSVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F90.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen kohteelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

F90.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisen sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

F90.3 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottorikäyttöinen ajoneuvo tai työkone ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen. Vakiovarusteet ovat vakuutuksen kohteena myös niiden ollessa säilytettävänä lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

F100 MATKATAVARAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Yksityishenkilön vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F400.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F400.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F400.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Vakuutuksenottajan kuoltua muiden vakuutettujen asema säilyy yllä mainituin edellytyksin kunnes pesä on jaettu.

F410 PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

F410.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F410.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F410.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessaan.

F420 VENEILIJÄN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Veneilijän vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F420.1 Vakuutuksen tarkoitus

Veneilijän vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F420.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F420.2 Vakuutetut

Veneilijän vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija, ohjaaja tai se joka käyttää venettä omistajan tai haltijan luvalla, kukin tässä ominaisuudessaan.

F430 ELÄIMEN OMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Eläimen omistajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Eläimen omistajan vastuuvakuutus on lisäturva Yksityishenkilön vastuuvakuutukseen. Eläimen omistajan vastuuvakuutus voi sisältyä vakuutussopimukseen, jos siihen sisältyy myös eläinvakuutus ja yksityishenkilön vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös lisäturva.

F430.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun eläimen omistaja, hoitaja ja hallussapitäjä, kukin tässä ominaisuudessaan.

F440 MATKUSTAJAN VASTUUVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Matkustajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F500 YKSITYISHENKILÖN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F500.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajaa, vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan F500.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia F500.1–F500.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan F500.5 kohtia 2–6.

F500.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestö­rekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana eikä vakuutuksen jatkumisesta muiden vakuutettujen osalta ole muuta sovittu, vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat vakuutuskohteen omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vakuutustapahtumissa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

F501 Henkilöllisyysvarkausvakuutus

F501.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet laki-miesavun käyttämisestä perusteettomien vaatimusten kiistämiseksi kohdassa 501.2 tarkoitetuissa henkilöllisyysvarkaustapauksissa.

Vakuutus koskee vakuutetun yksityiselämään liittyviä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

F501.6 Muilta osin sovelletaan oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja.

F510 PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F510.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F510.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F510.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessa.

F540 MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F540.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F540.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F550 LAAJA YKSITYISHENKILÖN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Laaja yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F550.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F550.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjalla on myös merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajana. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan F550.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia F550.1–F550.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan F550.5 kohtia 2–6.

F560 LAAJA PIENKIINTEISTÖN OMISTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Laaja pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F560.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F560.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F560.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajan ominaisuudessa.

F570 LAAJA MATKUSTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Laaja matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F570.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F570.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

HENKILÖVAKUUTUKSET

F200 AIKUISEN TAPATURMAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Aikuisen tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F200.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F200.4.1. mukaiset tapaturmat.

F220 SENIOR TAPATURMAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, tapaturmavakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Senior tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F220.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F220.4.1. mukaiset tapaturmat.

F240 NUORISON TAPATURMAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Nuorison tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F240.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F240.4.1. mukaiset tapaturmat.

F260 SAIRAUSTURVA-VAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Sairausturva-vakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee Sairausturva-vakuutuksen maksu.

F260.1 Sisältö

Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan, kuoleman tai päiväkorvauksen ohimenevästä työkyvyttömyydestä, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F270 LAPSEN SAIRAUSTURVA -VAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos Lapsen Sairausturva -vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee sairausturvavakuutuksen maksu.

F270.1 Sisältö

Lapsen Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan tai kuoleman, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F290 LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksille Leikkausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee Leikkausturvavakuutuksen maksu.

Kun vakuutuksenottaja on yritys ja Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy, päättyy myös Leikkausturvavakuutus kuluvan vakuutuskauden lopussa.

F290.1 Sisältö

Leikkausturva sisältää hoitokuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia leikkaus -tai siihen verrattavia lääkärin tekemiä hoitotoimenpiteitä. Korvattavia ovat leikkaustoimenpide ja sen lisäksi yksi lääkärikäynti välittömästi ennen toimenpidettä sekä yksi jälkitarkastuskäynti.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F290.7 Indeksiehto

Vakuutus ei ole sidottu indeksiin. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

F300 MATKUSTAJAVAKUUTUS

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Matkustajavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan

F300.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa F300.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

30 370 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussa