Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Resor
 • Fennias reseassistans 24h

Fennias reseassistans 24h – när du behöver läkarvård under en utlandsresa

Fennias reseassistans 24h

Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias reseassistans 24h.

Ring +358 10 503 5503

Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts. Av Fennias reseassistans 24h får du också godkännande för sjuktransport till Finland.

Varför ska jag använda Fennias reseassistans?

 • Fennias reseassistans 24h är tillgänglig dygnet runt.
 • Om möjligt hänvisar vi dig till vård där du inte behöver betala för vården.
 • Om du behöver söka vård under utlandsresan eller om du hamnar i en knepig situation, får du alltid hjälp från ett telefonnummer.

Att söka vård själv

Du kan också söka vård själv. Ta med ditt reseförsäkringskort och spara alla kvitton och dokument som gäller vården.

Om du behöver vård när du har återvänt till Finland

FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–23 i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall i Finland.

Läs mer om FenniaVårdaren

Sök ersättning för kostnader som redan uppstått

Fyll i en resenärskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Behöver du mer information?

Se om du hittar svaret på din fråga om skador under resa nedan.Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd