Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot (1/2, 1-12)

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot (1/2, 1-12)

Voimassa 1.7.2020 alkaen

1. HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVOKASKON SISÄLTÖ

Harraste- ja museoajoneuvokasko kattaa esine- ja varallisuusvahinkojen aiheuttamia menetyksiä ja korvaa niistä aiheutuneita kuluja näiden vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisesti. Lisäksi se kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden ehtokohtien 2 ja 10 mukaisesti.

Harraste- ja museoajoneuvokasko koostuu valmiista vakuutuspaketeista.

Esineosan vakuutukset

 • kolarivakuutus

 • hirvivahinkovakuutus

 • ilkivaltavakuutus

 • palovakuutus

 • varkausvakuutus

Varallisuusosan vakuutukset

 • hinauspalveluvakuutus

 • oikeusturvavakuutus

 • moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Vakuutuspaketit

Laaja kaskovakuutus

Harraste- ja museoajoneuvon laajaan kasko­vakuutukseen sisältyvät

 • kolarivakuutus

 • hirvivahinkovakuutus

 • ilkivaltavakuutus

 • palovakuutus

 • varkausvakuutus

 • hinauspalveluvakuutus

 • oikeusturvavakuutus

 • moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Osakasko

Harraste- ja museoajoneuvon osakaskoon sisältyvät

 • hirvivahinkovakuutus

 • palovakuutus

 • varkausvakuutus

 • hinauspalveluvakuutus

 • oikeusturvavakuutus.

Osakaskoon sisältyy lisäksi ilkivaltavakuutus, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Palo- ja varkausvakuutus

Harraste- ja museoajoneuvon palo- ja varkausvakuutukseen sisältyvät

 • palovakuutus

 • varkausvakuutus

 • oikeusturvavakuutus.

2. VOIMASSAOLOALUE

Harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutukset ovat voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja lisäksi Monacossa, San Marinossa, Sveitsissä ja Vatikaanivaltiossa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä edellyttäen, että vakuutuksen kohde on vakuutettu kolarivakuutuksella. Jos voimassaoloalueesta sovitaan toisin, poikkeus on voimassa vain, jos se on mainittu vakuutuskirjassa.

Jos kohde ei ole vakuutettu kolarivakuutuksella, harraste- ja museoajoneuvokaskon muut vakuutukset ovat näissä vakuutusehdoissa mainituin poikkeuksin voimassa vain Pohjoismaissa ja niiden välisissä kuljetuksissa, ellei toisin ole sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa (vihreä kortti) Venäjää lukuun ottamatta.

Harraste- ja museoajoneuvokasko ei ole voimassa

 • sotatila-alueella eikä aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun aikana, jos vakuutettu omaisuus aseellisen selkkauksen, kapinan tai kansannousun alettua siirretään alueelle, missä aseellinen selkkaus, kapina tai kansannousu on puhjennut

 • alueella, jossa tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ydinvastuulain tai vastaavan ulkomaisen lain tarkoittaman ydinvahingon seurauksena.

3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET

3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto ja matkailuperävaunu sekä kuorma- ja linja-auto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat siihen vakuuttamishetkellä kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät varusteet. Vakuutus kattaa myös moottoripyörän, mopon, mönkijän ja moottorikelkan kuljettajan kypärän.

3.2 Muut moottoriajoneuvot ja perävaunut

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat siihen vakuuttamishetkellä kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät varusteet.

3.3 Ylimääräinen rengaskerta

Vakuutuksen kohteena on lisäksi yksi kesä- tai talvirengaskerta niissä ajoneuvoissa ja perävaunuissa, joille on säädetty talvirenkaiden käyttöpakko.

3.4 Varusteet, jotka eivät ole vakuutuksen kohteena

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet

 • puhelimet, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai vakuutuksen kohteena olevaan kypärään liitettyä kypäräpuhelinta

 • tiedostot, ohjelmistot ja tallenteet

 • lain, asetuksen tai muun säännöksen taikka turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut varusteet

 • moottoripyörissä, mopoissa, mönkijöissä ja moottorikelkoissa radiot, soittimet, kamerat ja kuvantoistolaitteet.

3.5 Varusteiden vakuutuspaikka

Vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon tavanomaisesti irrotettavat varusteet ovat vakuutuksen kohteena, kun ne ovat ajoneuvossa tai säilytettävänä erillisessä säilytyssuojassa. Ajoneuvon on oltava lukittu siten kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu. Säilytyssuojan on oltava lukittu ja katettu paikka.

4. ESINEOSAN VAKUUTUS-TAPAHTUMAT RAJOITUKSINEEN

4.1 Kolarivakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

 • yhteentörmäys

 • tieltä suistuminen

 • kaatuminen

 • äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

Lisäksi vakuutus korvaa aiheutuneen vahingon, jos ajoneuvo vahingoittuu, kun sitä kuljetetaan muulla kulkuneuvolla.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • se on aiheutunut vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • se on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ajoneuvoa on huollettu, pesty, puhdistettu, korjattu tai muuten käsitelty varomattomasti, taitamattomasti tai käyttöohjeiden vastaisesti. Rajoitusta ei sovelleta, kun on kyse ajoneuvoa kuljetettaessa sattuneesta huolimattomuudesta.

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon kuorma, ellei vahinko ole sattunut kuorman lastaamisen tai purkamisen yhteydessä, tai ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.5 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.2 Hirvivahinkovakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi.

4.3 Ilkivaltavakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa, kun

 • vahingon on aiheuttanut toinen ajoneuvo

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sisustus, sisällä olevat vakiovarusteet tai lisälaitteet ovat vahingoittuneet tai ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu.

4.4 Palovakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun irtipäässyt tuli tai vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon sähkölaitteen oikosulku on vahingoittanut vakuutuksen kohdetta.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö tai muu sähkölaite on vahingoittunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi

 • ajoneuvon moottori tai pakoputkisto on vahingoittunut siinä itsessään tapahtuneen palon tai räjähdyksen vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • kyseessä on varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvo on sytytetty palamaan tahallisesti sisältä päin eikä ajoneuvo ole ollut suljettu ja lukittu siten, kuin ehtokohdassa 4.5 on sanottu

 • kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

4.5 Varkausvakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

Mopo ja mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle, tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaamiseen tarkoitetulla välineellä.

Vakuutuksen kohteen menettämisestä aiheutunut suoranainen esinevahinko korvataan, ellei vakuutuksen kohdetta ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta. Vakuutustapahtuma on syntynyt, kun 30 vuorokautta on kulunut Fennian saamasta todisteellisesta ilmoituksesta.

5. ESINEOSAN YHTEISET KORVAUSSÄÄNNÖKSET

5.1 Korvauksen laajuus

Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon. Lisäksi se korvaa tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, kun vaurioitunut ajoneuvo nostetaan tielle ja hinataan lähimpään korjaamoon.

Varkausvakuutus korvaa myös kohdassa 4.5 mainitun vakuutustapahtuman seurauksena
ajoneuvon noudosta tai palautuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Korvausta ei kuitenkaan makseta vakuutuksen kohteen käyttämisestä aiheutuneesta kulumisesta.

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvon arvon alenemista

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • vahinkoon liittymätöntä pesua tai muuta käsittelyä

 • polttoainetta

 • ylityökorotusta

 • lentorahtia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • vaurioituneeseen ajoneuvoon kytketyn perävaunun hinaamisesta tai kuljettamisesta aiheutuneita kuluja

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä erillistä varallisuusvahinkoa, esim. autoon tai sen käyttöön liittyvää veroa tai maksua

 • ajoneuvon korjauksen viivästymistä taikka puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimista tai parantamista.

5.2 Vahingon määrä ja korvaus

Korjaus

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteen korjauskulut, jos korjaus on mahdollinen kohtuullisin kuluin. Korjauskulut ovat kohtuulliset, kun vakuutuksen kohde vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

Käytetyt osat

Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan kunnoltaan ja iältään vastaavilla osilla, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta olennaisesti viivästytä korjausta.

Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saada tarkoituksenmukaiseen kuntoon.

Fennia ei ole velvollinen korvaamaan varaosien hankkimista tai korjauskuluja, jotka aiheutuvat osien huonosta saatavuudesta tai siitä, että korjaamo ei kykene korjaamaan ainutlaatuisia tai harvinaisia ajoneuvoja. Tällöin Fennia maksaa rahana arvioidut kohtuulliset korjauskulut. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin ajoneuvon käypä arvo, josta on vähennetty ajoneuvon jäännösarvo.

Ajoneuvon kunnon paraneminen

Jos ajoneuvon korjaamisen yhteydessä on vahingoittumisen takia uusittu kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia tai tehty sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, jotka olennaisesti parantavat vakuutuksen kohteen kuntoa, tämä otetaan huomioon korvausta alentavana tekijänä korvausta laskettaessa.

Fennia ei ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman ulkoasun, sisutuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

Lunastus

Fennia lunastaa vakuutuksen kohteen, jos sen korjaaminen ei ole mahdollista kohtuullisin kuluin. Lunastushinta on ajoneuvon käypä arvo.

Ajoneuvon lisävarusteista radio, soittimet ja elektroniset laitteet lunastetaan vain, jos ne ovat vaurioituneet tai kadonneet vakuutustapahtumassa.

Käypä arvo

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä
arvo. Käypä arvo on se käteishinta, joka lunastettavasta vakuutuksen kohteesta olisi vahinkohetken markkinatilanteessa saatu myytäessä se tarkoituksenmukaisella tavalla ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otetaan huomioon lunastettavan vakuutuksen kohteen markkinahinta, sen yksilöllinen kunto ja varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo ei ole osoitus ajoneuvon vahinkohetken käyvästä arvosta eikä ole korvauksen määrittelyn peruste.

Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo, vaikka sen vahinkohetken käypä arvo olisi tätä korkeampi.

Riidattoman osan korvaus

Jos lunastuksesta ei päästä sopimukseen, vahingon määrä on vakuutuksen kohteella välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja vakuutustapahtuman jälkeisen käyvän arvon erotus.

Arvonlisävero

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena ajoneuvon tai sen lisävarusteen ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai ei ole velvollinen veroa maksamaan, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle kor­vauksen veron osuudella vähennettynä.

Lunastuskorvauksesta vähennetään ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon välisestä erotuksesta laskettu, arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

5.3 Korvaustapa

Fennia täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan. Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut rahana tositteiden perusteella

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotus rahana

 • hankkia tilalle samanlainen tai saman­arvoinen ajoneuvo, sen osa tai lisävaruste.

5.4 Omistusoikeuden siirto

Lunastetun ajoneuvon, sen osan ja lisävarusteen omistusoikeus siirtyy Fennialle.

5.5 Korvaus liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vakuutus tapahtumista

Jos vakuutustapahtuma sattuu sinä aikana, kun vakuutetun ajoneuvon on ilmoitettu olevan poissa liikenteestä, maksetaan korvaus kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutuksen (kohdat 4.1–4.5) perusteella vain, jos vakuutus on ollut voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä liikenneasioiden rekisteriin.

6. ESINEOSAN OMAVASTUUSÄÄNNÖKSET

6.1 Perusomavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa perusomavastuu, joka vähennetään vahingon määrästä. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vakuutustapahtumissa vahingon määrästä vähennetään kaksinkertainen perusomavastuu.

6.2 Varkausvakuutus

Kun vakuutustapahtuma on sattunut Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa tai Virossa, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi vakuutuskirjassa erikseen mainittu lisäomavastuu.

6.3 Palovakuutus

Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu. Lisäomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

6.4 Kahden tai useamman vakuutuksen korvaukset

Kun vahinko korvataan esineosan kahden tai useamman vakuutuksen perusteella, vähennetään korvauksesta vain sen vakuutuksen omavastuut, joiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

6.5 Omavastuiden ja muiden vähennysten järjestys

Omavastuut ja muut vähennykset tehdään vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina tässä järjestyksessä:

 • arvonlisävero ja muut maksut

 • kiinteä euromääräinen perusomavastuu

 • kiinteä euromääräinen lisäomavastuu

 • korvauksen mahdollinen alennus

 • prosenttimääräinen lisäomavastuu.

7. TOIMET VAKUUTUSTAPAHTUMAN SATUTTUA

7.1 Vahingon selvittely ja tarkastus

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti vakuutetun on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet, ennen kuin niitä ryhdytään korjaamaan.

Jos edellä edellytettyjä velvoitteita ei ole täytetty, tämä otetaan huomioon korvausvastuuta ratkaistaessa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 10.1 mukaisesti.

7.2 Ilmoitus poliisille ja rangaistuksen vaatiminen

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen vakuutustapahtumasta vakuutetun on ilmoitettava heti poliisille.

Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos Fennia niin vaatii, esitutkinta on pidettävä muulloinkin ja sen pöytäkirja toimitettava Fennialle.

Jos poliisille ei ole ilmoitettu tai asianomistajarikoksesta ei ole vaadittu rangaistusta, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 6.2 mukaisesti.

8–10 VARALLISUUSOSAN VAKUUTUKSET

8. Hinauspalveluvakuutus

9. Oikeusturvavakuutus

10. Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuu-vakuutus

Varallisuusosan vakuutusten kohteet, vakuutetut henkilöt, vakuutustapahtumat rajoituksineen ja muut vakuutuksia koskevat sopimusehdot kerrotaan kunkin vakuutuksen yhteydessä.

8. HINAUSPALVELUVAKUUTUS

8.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sekä matkan aikana mukana oleva perävaunu.

8.2 Vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehdyn matkan keskeytymisestä aiheutuneet, jäljempänä mainitut ylimääräiset, kohtuulliset kulut siltä osin kuin liikennevakuutus ei niitä korvaa, kun keskeytymisen syynä on ollut ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Vakuutetun on ennen hinauksen tilaamista otettava yhteyttä Fenniaan, jolla on oikeus valita hinausliike tai muu palvelun tuottaja.

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää, jo aloitettua matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella. Sen sijaan määräpaikalle tulon ja sieltä poislähdön välinen aika ei kuulu matkaan, olipa määräpaikkoja yksi tai useampia.

Vakuutustapahtumana pidetään kaikkia saman matkan keskeytymisestä aiheutuneita, näissä vakuutusehdoissa mainittuja kuluja.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa ja näissä vakuutusehdoissa mainittuihin euromääriin asti

 • kulut ajokelvottoman ajoneuvon hinauksesta lähimpään korjaamoon, missä ajoneuvoon tullut tekninen vika voidaan korjata

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tielle nostosta

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua

 • ajoneuvoon vahinkohetkellä kytketyn perävaunun kuljetuskulut pois vahinkopaikalta samaan paikkaan kuin ajoneuvo

 • kuljettajalle aiheutuneet ylimääräiset matka- ja yöpymiskulut.

Kuluja korvataan Suomessa sattuneessa vakuutustapahtumassa enintään 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Jos vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen voimassaoloalueella Suomen ulkopuolella, maksetaan korvausta enintään 1000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

8.3 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • vahinkopaikalla tehtäviä korjaustöitä eikä korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun korjaamolta noudon kuluja.

Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että

 • polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut

 • ajoneuvo ei lähde käyntiin tai liikkeelle sen oltua käyttämättömänä yli kolme viikkoa

 • rikkoutunutta rengasta ei voida matkan jatkamiseksi vaihtaa tai paikata, koska käyttökunnossa oleva vararengas, sitä vastaava varuste tai tarvike taikka vararenkaan vaihtamiseen tarvittavat työvälineet puuttuvat

 • avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun ajoneuvoon

 • ajoneuvoa ei saada käyntiin tai liikkeelle pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla, kuin yleisesti käytettävällä tieviranomaisten turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

 • vakuutettu tai häneen vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 8 mukaisesti samastettava henkilö on laiminlyönyt näiden ehtojen kohtien 11.1 ja 11.2 mukaiset suojeluohjeet tai aiheuttanut vahingon vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehtokohdan 7 mukaisesti.

Vakuutus ei myöskään korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun kyseessä on ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko riippumatta siitä, missä se on sattunut.

8.4 Korvauksen laajuus ja korvaussäännökset

Omavastuu

Hinauspalveluvakuutuksessa ei ole oma­vastuuta.

Tositteet ja selvitykset

Korvattavan kulun määrä on näytettävä todeksi asianmukaisella tositteella. Fennialle on toimitettava muutkin selvitykset, joita se vaatii.

Arvonlisävero

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena ajoneuvon tai sen lisävarusteen ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai ei ole velvollinen veroa maksamaan, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

Muut ajoneuvoon kohdistuvat verot ja maksut

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt ei ole velvollinen maksamaan ajoneuvoon liittyvää veroa tai maksua tai voi saada sen hakemuksesta takaisin, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron tai maksun osuudella vähennettynä.

Korvausrajoitukset

Vakuutus ei korvaa

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden henkilöiden kuin kuljettajan kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palveluista aiheutuneita kuluja tai muita asioiden hoidosta aiheutuneista kuluja.

 • Vakuutuksen perusteella ei myöskään makseta kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- ja määräpaikkakunnalle.

 • Kun Fennia tai sen käyttämä yhteistyökumppani tai palveluntuottaja antaa apua vakuutustapahtuman vuoksi, se ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka aiheutuu

 • avunantotoimen seurauksena

 • kuljetuksen aikana ajoneuvolle, sen kuljettajalle, matkustajalle tai näiden matka- tai muille tavaroille

 • kuljetuksen viivästyksestä.

Korvausvelvollisuuden täyttäminen

Fennia täyttää korvausvelvollisuutensa joko korvaamalla tai järjestämällä kotimatkan, noudon tai kuljetuksen Suomessa sijaitsevalle koti-, määrä- tai lähtöpaikkakunnalle.

9. OIKEUSTURVAVAKUUTUS

9.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 9.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

9.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

9.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa
käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa, ehtokohdassa 2 mainituissa maissa.

Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai ulkomaisissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutus ei myöskään korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

9.4 Vakuutustapahtumat

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

1. vakuutetun ollessa vastaajana

 • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan syytettä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä

 • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

2. vakuutetun ollessa asianomistajana

 • rikosasian vireille tulo tuomioistuimessa.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen tulee perustua tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Yksi vakuutustapahtuma

Kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, oikeustoimeen, olosuhteeseen tai oikeudenloukkaukseen.

9.5 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. jossa on kysymys muusta kuin ajoneuvon omistamista, hallintaa tai kuljettamista koskevasta vakuutetun työhön, amma tinharjoittamiseen, elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvästä asiasta

 3. jossa on kysymys luvanvaraisen henkilö- tai tavaraliikenteen harjoittamiseen tarvittavasta liikenneluvasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta

 4. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys. Tällaisena asiana pidetään esimerkiksi asiaa, jonka taloudellinen arvo on enintään vakuutuksen vähimmäisomavastuun suuruinen.

 5. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutus korvaa kuitenkin vakuutuksenottajan kulut sekä ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä, jos ne muutoin kuuluvat oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavaksi.

 6. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä, kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle tai ajoneuvon luovuttamista sen kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen.

 7. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 8. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta

 9. joka koskee kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta tai ajoneuvorikkomusta

 10. joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä

 11. joka koskee edellä kohdissa 6–10 tarkoitettuihin tekoihin perustuvaa vakuutettua vastaan esitettyä vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta

 12. joka koskee vakuutetun esittämää, sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella. Jos vahingonkorvausvaatimus kuitenkin perustuu tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liikennerikkomuksesta, korvataan vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä aiheutuvat kulut.

 13. joka koskee konkurssia

 14. joka koskee ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

 15. jossa on kysymys yrityksen saneerauk­sesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maataloudenharjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 16. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut kokonaan tai osittain korvattava tämän oikeusturvavakuutuksen perusteella

 17. jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä.

9.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu haluaa käyttää oikeusturvavakuutustaan, hänen on ilmoitettava siitä Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin asianajajaa tai sellaista lakimiestä, jolla lain mukaan on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä, vakuutuksen perusteella ei makseta korvausta.

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täyttä korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei esitä kuluvaatimusta tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Jos vakuutettu myöntää vastapuolen asian hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän tai hyväksyy oman asiansa hoidosta aiheutuneiden kulujen määrän, tämä ei sido Fenniaa.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa, kun arvioidaan oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

10. MOOTTORIAJONEUVON ULKOMAAN VASTUUVAKUUTUS

10.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutus kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkomailla sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden.

10.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitut ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

10.3 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreä kortti (Green Card) -sopimusmaissa Venäjää lukuun ottamatta.

10.4 Vakuutustapahtuma

Vakuutus kattaa ulkomailla moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä toiselle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen henkilökohtaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, kun vakuutetun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

10.5 Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutuksenottajalle itselleen tai vakuutetun moottoriajoneuvon kuljettajalle

 • vakuutetulle ajoneuvolle

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella

 • myydylle, vielä luovuttamattomalle tavaralle

 • luovutetulle tavaralle, kun vahinkoon on syynä tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus

 • omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

 • omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen lukuunsa jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, kuljetettavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana

 • kosteudesta

 • sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • ympäristölle tärinästä, lämmöstä, melusta, hajusta, valosta tai muusta senkaltaisesta häiriöstä, savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, säteilystä, ilman saastumisesta tai muusta saastumisesta tai muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen, vedenottamoon, järveen tai muuhun vesialueeseen tai pohjaveteen.

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos siihen on syynä

 • ydinvastuulaissa kuvattu ydinvahinko, riippumatta siitä, missä se on sattunut

 • virhe tai virheellisyys, josta vakuutettu oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa

 • sellaisen kiinteistön osto, hallinta tai kunnossapito, josta enin osa ei ole vakuutetun omassa, hänen toimintaansa liittyvässä tai hänen työntekijöidensä käytössä

 • muunlainen toiminta tai tuotanto kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu tai mainittu vakuutuskirjassa.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka

 • aiheutuu toiselle luovutetun tuotteen tai valmisteen virheellisyydestä tai siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai säilytystä koskeva kirjallinen ohje on ollut väärä tai puutteellinen

 • korvataan potilasvahinkolain tai 1.1.2021 voimaan tulevan potilasvakuutuslain perusteella

 • voidaan poistaa esimerkiksi korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn kohteen virheellisyys.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen

 • vahinkoa, jonka korvaa jokin muu vakuutetun voimassa oleva vastuuvakuutus

 • vahinkoa siltä osin kuin sen korvaa vakuutuksenottajan lakisääteinen tapaturmavakuutus

 • vakuutetulle tuomittua sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta

 • vahinkoa siltä osin kuin sen korvaa Suomen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukainen vakuutus.

10.6 Vahingon selvittäminen ja korvaussäännökset

Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Fennialle on varattava tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

Vakuutuksenottaja on velvollinen

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

 • esittämään hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä

 • hankkimaan tai tekemään tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kuluin hänen saatavillaan tai tehtävissä.

Ympäristövahingon sattuessa vakuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vahingosta Fennialle sen varmistamiseksi, mitkä vahingontorjuntatoimet korvataan vastuuvakuutuksen perusteella.

Korvausvelvollisuus

Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla tai muulla vakuutetulla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa.

Oikeudenkäynti

Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle, joka hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle olevansa valmis vakuutusmäärän rajoissa sopimaan vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kuluja eikä enempää selvittelemään asiaa.

Yksi vakuutustapahtuma

Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Yhteisvastuullisuus

Jos useat ovat velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

Arvonlisävero tai muu maksu

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena tavaraan tai palveluun sisältyvän arvonlisäveron, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

Jos vakuutettu tai vahinkoa kärsinyt ei ole velvollinen maksamaan ajoneuvoon liittyvää veroa tai maksua tai voi saada sen hakemuksesta takaisin, Fennia maksaa vakuutetulle tai vahinkoa kärsineelle korvauksen veron osuudella vähennettynä.

10.7 Enimmäiskorvaus

Korvauksen enimmäismäärä kussakin vakuutustapahtumassa on henkilövahingoissa 150 000 euroa ja esinevahingoissa 200 000 euroa.

10.8 Omavastuu

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksessa ei ole omavastuuta.

11. VARALLISUUSOSAN YHTEISET KORVAUSSÄÄNNÖKSET

Jos vakuutustapahtuma sattuu sinä aikana, kun vakuutetun ajoneuvon on ilmoitettu olevan poissa liikenteestä, maksetaan korvaus varallisuusosan vakuutusten perusteella vain, jos vakuutus on ollut voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Liikennekäytöstä poistolla tarkoitetaan ajoneuvon poistamista liikennekäytöstä ja tämän tiedon merkitsemistä liikenneasioiden rekisteriin.

12. ESINE- JA VARALLISUUSOSAN SUOJELUOHJEET

12.1 Yhteiset suojeluohjeet

Oikeus kuljettaa ajoneuvoa sekä ajo- ja lepoaikojen noudattaminen

Ajoneuvon kuljettajalla on oltava kuljettamansa ajoneuvon ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistamatta hänen henkilöllisyyttään ja voimassa olevaa ajo-oikeutta. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisen henkilön kuljetettavaksi. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä. (Tieliikennelaki, 63 §)

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa ajokykyyn vaikutta­vien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.

Ajoneuvon kuljettajan on ammattiliikenteessä noudatettava häntä koskevia tieliikennelain, työaikalain, ajo- ja lepoaika-asetuksen, ajopiirturiasetuksen ja AETR-sopimuksen säännöksiä sekä muita asiaa koskevia säännöksiä kuljettajien ajo- ja lepoajoista sekä ajopiirturin käytöstä. Vakuutuksenottajan on ohjein ja valvonnalla huolehdittava siitä, että kuljettajat noudattavat mainittuja säännöksiä.

Viestintälaitteiden tai muiden elektronisten laitteiden käyttö ajon aikana

Radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että
pitää sitä kädessä.

Ajoneuvon kunto

Ajoneuvon on oltava kunnoltaan sitä koskevien säännösten ja määräysten mukainen, ja sen lukituslaitteiden on oltava lukitustehtävänsä täyttävässä kunnossa. Vahingon estämiseksi ajoneuvoa on myös säilytettävä ja suojeltava hyvin.

Ajoneuvosta huolehtiminen

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä, eikä sitä tai sen varusteita tai jättää sellaiseen paikkaan, jossa ne voivat olla varkauden, vahingonteon tai muun rikoksen kohteena valvonnan tai riittävän silmälläpidon puuttumisen vuoksi.

Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai muulle alueelle siten ja niin pitkäksi ajaksi, että se kiinnittää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä. Jos ajoneuvo on jäänyt vahingon johdosta tien varrelle, se on kuljetettava välittömästi korjaamolle tai muuhun turvalliseen paikkaan.

Avainten säilytys

Ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

Ajoneuvon avaimissa ei saa olla ajoneuvon tai sen omistus- tai hallintasuhteisiin liittyviä yksilöintitietoja, kuten rekisteritunnusta tai omistajan tai haltijan nimeä tai osoitetta.

Paloturvallisuus

Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei saa käyttää avotulta eikä tupakoida. Säilytyssuojan turvallisuuden varmistamiseksi on noudatettava viranomaisten paloturvallisuusohjeita ja palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiä.

Ajoneuvon koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta.

Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmitykseen tai ajoneuvon lämmitykseen saa ajoneuvon vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan nimenomaan tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä laitteita.

Laitteet on asennettava ja kytkettävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei saa asettaa peitettä.

Jos ajoneuvoa korjataan tai muuten käsitellään hitsaamalla tai tekemällä muuta tulityötä, ajoneuvon verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Lisäksi korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi ja alkusammutuskalusto.

Palovaarallisia materiaaleja kuljetettaessa, kuormattaessa tai muuten käsiteltäessä on huolehdittava siitä, ettei materiaalia pääse ajoneuvon rakenteisiin ja aiheuta paloriskiä. Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

12.2 Moottorityökoneen ja traktorin erityiset suojeluohjeet

Moottorityökoneen ja traktorin vakuutukseen sovelletaan ehtokohdan 12.1 suojeluohjeiden lisäksi näitä suojeluohjeita.

Yli kolme tonnia painava moottorityökone ja traktori on varustettava pakkasen kestävällä 43A 233BC -luokan kemiallisella sammuttimella. Sammutin on huollettava ja sen käyttökuntoisuus tarkistettava valmistajan ohjeiden mukaan vähintään kerran vuodessa. Ajoneuvon kuljettaja ja muut käyttäjät on perehdytettävä käsisammuttimen käyttöön.

Jos moottorityökonetta, traktoria tai niiden osaa lämmitetään liekillä, avotulella tai hiilloksella taikka nestemäisellä polttoaineella tai nestekaasulla toimivalla lämmittimellä, jossa ei ole liekin vartijaa, lämmittämistä on valvottava jatkuvasti sen välittömässä läheisyydessä.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja