Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Egendom
  • Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennias skadetjänst för mobilapparater hjälper när telefonen eller en annan mobil enhet skadas

Om din mobil, surfplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, ring Fennias skadetjänst för mobilapparater mån–fre 8–18.

Ring 010 503 5330

I vilka situationer ersätter försäkringen skador på mobilapparater?

Hemförsäkringen och reseförsäkringen ersätter om apparaten går sönder, blir våt eller blir stulen. I vissa fall ersätter försäkringen också om apparaten försvinner.

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti.

Notera också att apparatens ålder och skick samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet.

Om apparaten är stulen

Gör en polisanmälan innan du skickar din skadeanmälan.

Sök ersättning på Mitt Fennia

Du kan också göra en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd