Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom
  • Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennias skadetjänst för mobilapparater hjälper när telefonen eller en annan mobil enhet skadas

Om din mobil, surfplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, ring Fennias skadetjänst för mobilapparater mån–fre 8–18.

I vilka situationer ersätter försäkringen skador på mobilapparater?

Hemförsäkringen och reseförsäkringen ersätter om apparaten går sönder, blir våt eller blir stulen.

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti.

Apparatens ålder och värde samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet. Du kan få en kostnadsberäkning över reparationen på Fennias partners

webbplats (på finska) (resete.fi)
. Notera att priserna är uppskattningar och att den verkliga reparationskostnaden framgår när apparaten undersöks.

Om apparaten är stulen

Gör en polisanmälan innan du skickar din skadeanmälan.

Sök ersättning på Mitt Fennia

Du kan också göra en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd