Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Sjukdom och olycksfall
  • Ersättning från skadeförsäkring vid dödsfall

Ersättning från skadeförsäkring vid dödsfall

Ersättning från olycksfallsförsäkring eller reseförsäkring vid dödsfall

Om du söker ersättning från olycksfallsförsäkringen, fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Om du söker ersättning från reseförsäkringen, fyll i en resenärskadeanmälan om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Bifoga

  • Släktutredning över den försäkrade (en obruten kedja av ämbetsbevis från det att den försäkrade fyllt 15 år, som bifogats bouppteckningen), om förmånstagarna är de anhöriga eller barnen
  • En kopia av dödsattesten
  • Ett polisundersökningsprotokoll om polisutredning gjorts
  • Förmånstagarnas kontaktinformation och kontonummer

Logga in på Mitt Fennia

Ersättning vid dödsfall från arbetsgivarens försäkring

Fyll i försäkringsintygsblanketten på Mitt Fennia om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Ersättning från trafikförsäkring vid dödsfall

Fyll i en trafik- och fordonsskadeanmälan på Mitt Fennia om trafikolyckan som ledde till dödsfallet.

För behandling av ersättningsärendet behöver vi kvitton i original för begravningskostnaderna och en utredning om vem ersättningen ska betalas ut till samt en fullmakt. Om du inte har kvitton, ber vi om en skriftlig motivering av ersättningskravet.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd