Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Sjukdom och olycksfall
 • Ersättning från skadeförsäkring vid dödsfall

Ersättning från skadeförsäkring vid dödsfall

Ersättning från olycksfallsförsäkring eller reseförsäkring vid dödsfall

Om du söker ersättning från olycksfallsförsäkringen, fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Om du söker ersättning från reseförsäkringen, fyll i en resenärskadeanmälan om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Bifoga

 • Släktutredning över den försäkrade (en obruten kedja av ämbetsbevis från det att den försäkrade fyllt 15 år, som bifogats bouppteckningen), om förmånstagarna är de anhöriga eller barnen

 • En kopia av dödsattesten

 • Ett polisundersökningsprotokoll om polisutredning gjorts

 • Förmånstagarnas kontaktinformation och kontonummer

Ersättning vid dödsfall från arbetsgivarens försäkring

Fyll i försäkringsintygsblanketten på Mitt Fennia om olycksfallet som ledde till dödsfallet.

Ersättning från trafikförsäkring vid dödsfall

Fyll i en trafik- och fordonsskadeanmälan på Mitt Fennia om trafikolyckan som ledde till dödsfallet.

För behandling av ersättningsärendet behöver vi kvitton i original för begravningskostnaderna och en utredning om vem ersättningen ska betalas ut till samt en fullmakt. Om du inte har kvitton, ber vi om en skriftlig motivering av ersättningskravet.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd