Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Om Fennia
  • Ekonomiska uppgifter

Ekonomiska uppgifter

Till Fenniakoncernen hör Fennia, Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning, som årligen publicerar en årsberättelse inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Fennias årsredovisningar

Fennias, Fennia Livs och Fennia Kapitalförvaltnings webbårsberättelse 2019

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Fennias årsberättelse 2018

Fennia Årsredovisning och samhallsansvarsrapport 2017

Fennias årsberättelse 2016

Fennias årsberättelse 2015

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Fennia Liv årsberättelse 2018

Fennia Liv årsberättelse 2017

Fennia Liv årsberättelse 2016

Fennia Liv årsberättelse 2015

Fennia Kapitalförvaltning

Fennia Kapitalförvaltning verksamhetsberattelse 2018

Fennia Kapitalförvaltning verksamhetsberattelse 2017


Fennias resultatuppgifter

Fenniakoncernen publicerar sitt årsresultat i mars och ett halvårsresultat i augusti.

13.3.2020 Fenniakoncernens goda flyt gav utmärkt resultat

22.8.2019 Starkt resultat för Fennia under början av året


Rapport om solvens och finansiell ställning

Fennia publicerar en rapport om solvens och finansiell ställning, som följer solvensregleringen och som redogör för Fenniakoncernens affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål och kapitalhantering.

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning 2019

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Fennia Livs rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.