Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Om Fennia
  • Bolagen i Fenniakoncernen

Bolagen i Fenniakoncernen

Fenniakoncernens tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastigheter Ab som erbjuder fastighetsledningstjänster och av servicebolaget Fennia-service Ab.

Av bolagen i Fenniakoncernen är Fennia ett ömsesidigt bolag, dvs. det ägs av kunderna. Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia-service Ab är Fennias dotterbolag. Fennia Fastigheter är dotterbolag till Fennia Kapitalförvaltning. Eftersom det inte finns några utomstående placerare, kan Fenniakoncernens vinster användas för att utveckla tjänsterna för kunderna.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är ett kundägt finländskt skadeförsäkringsbolag med djupt rotade rötter och värderingar i företagande. Till vårt verksamhetsområde hör lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar, som vi erbjuder företag, företagare och hushåll.

Fennia Liv

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har specialiserat sig på frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar. Fennia Liv är 100 procent ägt av och dotterbolag till Fennia.

Vi hjälper våra kunder att nå framgång och erbjuder ekonomiska trygghetslösningar för långtidssparande, effektiv belöning och gardering mot oförutsägbara och tråkiga händelser. Företag, företagare, privatpersoner och privathushåll har nytta av våra mångsidiga tjänster och får hjälp av våra experter.

Personlig service och enkla digitala kanaler skapar grund för nöjda kunder som når framgång med hjälp av oss. Våra sakkunniga personförsäkringstjänster är lättillgängliga för alla Fenniakoncernens kunder.

Fennia Kapitalförvaltning

Fennia Kapitalförvaltning Ab är ett bolag som erbjuder placeringstjänster och kostnadseffektiv kapitalförvaltning av hög kvalitet för såväl företag, företagare, institutioner som privatpersoner. Fennia Kapitalförvaltning Ab äger Fennia Fastigheter Ab och de utgör Fennia Kapitalförvaltningskoncernen.

Liksom hela Fenniakoncernen har Fennia Kapitalförvaltningskoncernen som mål att erbjuda branschens bästa service. Vår kapitalförvaltningstjänst har en kostnadseffektiv, åskådlig och transparent kostnadsstruktur. Grunden för vår placeringstjänst utgörs av lyckade placeringsobjekt och aktiv allokering. Vi är landets ledande aktör inom fastighetsinvestering och fastighetsplaceringstjänster.

Fennia Fastigheter

Fennia Fastigheter är specialiserat på fastighetsledningstjänster, som bolaget erbjuder investerare, fastighetsägare och hyresgäster. Utöver förvaltning av fastighetsportföljer, fastighetsledningstjänster och fastighetsutveckling koncentrerar sig bolaget på genomförande och administration av joint venture-projekt. Fennia Fastigheter ägs till 100 procent av Fennia Kapitalförvaltning Ab och är en del av Fenniakoncernen.

Vi förvaltar våra kunders fastighetsinvesteringar runt om i Finland. Våra tjänster omfattar bl.a. förvaltning av portföljer med fastighetstillgångar, uthyrning, underhålls- och energiledning, fastighetsutveckling och byggnation. Vi producerar fastighetsledningstjänster för fastighetsfonder som förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning och ansvarar för lokal- och säkerhetsledning i fastigheter i Fennias eget bruk. För närvarande ansvarar vi för en fastighetsförmögenhet värd cirka 1,2 miljarder euro.

En väsentlig del av vår verksamhet utgörs av att skapa lönsamma fastighetsplaceringsmöjligheter genom fastighetsutveckling och att ansvara för projektledning i utvecklingsprojekt.

Hyreslokaler i fastigheterna som vi förvaltar finns på www.fenniatilat.fi (på finska) .

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.