Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendom
 • Båten eller utombordsmotorn skadades

Båten eller utombordsmotorn skadades

Gör skadeanmälan per telefon

När båten eller utombordsmotorn skadas, gör en skadeanmälan genom att ringa vår skadetjänst mån–fre 9–16.

Gör så här om båten eller utombordsmotorn skadades eller blev stulen

 • Anmäl skadan genom att ringa vår skadetjänst. Kom överens om reparationen av båten eller motorn och transporten till verkstaden med oss i samband med skadeanmälan.

 • Kontakta samarbetsverkstaden för båtar eller utombordsmotorer efter att du gjort skadeanmälan. Våra samarbetsverkstäder erbjuder tillförlitlig och högklassig reparation av båtar och motorer. Nedan finns en lista över våra samarbetsverkstäder.

 • Om det är fråga om en stöld-, inbrotts- eller skadegörelseskada, gör först en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan och yrka straff för gärningsmannen. Lämna in polisens utredningsanmälan till oss som bilaga till ersättningsansökan.

 • Om någon annan part, till exempel ett transport- eller lyftkransföretag, ansvarar för skadan, lämna omgående en skriftlig reklamation till den som orsakade skadan.

Ersätter min försäkring?

Båtförsäkringen ersätter bl.a. skador till följd av brand, stöld, grundstötning eller storm.

Från ersättningen dras självrisken och eventuella tilläggssjälvrisker av. I ersättningen beaktas även båtens eller motorns ålder.

Vid motorskador betalar vi enligt ditt val antingen reparationskostnaderna eller en penningersättning.

Samarbetsverkstäder för båtar

Kom överens om transporten och reparationen av båten med oss i samband med skadeanmälan. Vi meddelar om båtens skador ska inspekteras före reparationen.

Helsingfors

Åbo

Samarbetsverkstäder för utombordsmotorer

Kom överens om reparationen av motorn med oss i samband med skadeanmälan. Vi meddelar om skadorna ska inspekteras före reparationen.

Helsingfors

Lovisa

Borgå

Virkby

Ylöjärvi

Du kan också söka ersättning på elektronisk blankett

Anmäl skadan på den elektroniska blanketten Anmälan om båtskador. För att underteckna blanketten behöver du nätbankskoder eller mobil-id.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd