Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Egendom
  • Båten eller utombordsmotorn skadades 

Båten eller utombordsmotorn skadades 

Gör skadeanmälan per telefon 

När båten eller utombordsmotorn skadas, gör en skadeanmälan genom att ringa vår skadetjänst mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.  

Ring 010 503 4150

Gör så här om båten eller utombordsmotorn skadades eller blev stulen 

  • Anmäl skadan genom att ringa vår skadetjänst. Kom överens om reparationen av båten eller motorn och transporten till verkstaden med oss i samband med skadeanmälan.  
  • Kontakta samarbetsverkstaden för båtar eller utombordsmotorer efter att du gjort skadeanmälan. Våra samarbetsverkstäder erbjuder tillförlitlig och högklassig reparation av båtar och motorer. Nedan finns en lista över våra samarbetsverkstäder. 
  • Om det är fråga om en stöld-, inbrotts- eller skadegörelseskada, gör först en polisanmälan  innan du gör en skadeanmälan och yrka straff för gärningsmannen. Lämna in polisens utredningsanmälan till oss som bilaga till ersättningsansökan. 
  • Om någon annan part, till exempel ett transport- eller lyftkransföretag, ansvarar för skadan, lämna omgående en skriftlig reklamation till den som orsakade skadan. 

Ersätter min försäkring? 

Båtförsäkringen ersätter bl.a. skador till följd av brand, stöld, grundstötning eller storm.  

Från ersättningen dras självrisken och eventuella tilläggssjälvrisker av. I ersättningen beaktas även båtens eller motorns ålder. 

Vid motorskador betalar vi enligt ditt val antingen reparationskostnaderna eller en penningersättning.  

Samarbetsverkstäder för båtar 

Kom överens om transporten och reparationen av båten med oss i samband med skadeanmälan. Vi meddelar om båtens skador ska inspekteras före reparationen. 

Helsingfors 

Åbo 

Samarbetsverkstäder för utombordsmotorer 

Kom överens om reparationen av motorn med oss i samband med skadeanmälan. Vi meddelar om skadorna ska inspekteras före reparationen. 

Helsingfors 

Lovisa 

Borgå 

Virkby 

Vääksy 

Ylöjärvi 

Du kan också söka ersättning på elektronisk blankett 

Anmäl skadan på den elektroniska blanketten Anmälan om båtskador. För att underteckna blanketten behöver du nätbankskoder eller mobil-id. 

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.