Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Övriga skador
 • Avbrott i företagsverksamheten på grund av olycksfall eller egendomsskada

Avbrott i företagsverksamheten på grund av olycksfall eller egendomsskada

Anmäl skada på Mitt Fennia

Gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om egendoms- eller olycksfallsskada. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när du ingått avtal om nättjänsten.

Du kan också anmäla skador per telefon mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.

Vad avses med avbrott i företagsverksamheten?

Avbrott i företagets verksamhet är en situation där företagets affärsverksamhet blir störd eller avbryts till följd av en plötslig händelse, så att företaget drabbas av förlust av omsättning eller av extra kostnader.

Företagets verksamhet kan avbrytas t.ex. till följd av en brand, ett olycksfall eller en annan skada som stör dess verksamhet.

Gör så här om ett olycksfall avbröt företagsverksamheten:

 • Lämna in till oss läkarutlåtanden av vilka orsaken till och tidsperioden för arbetsoförmågan hos den person som är försäkrad med en olycksfallsavbrottsförsäkring framgår.

 • Lämna in till oss en redogörelse för hur arbetsoförmågan påverkat affärsverksamheten.

 • Var beredd att skaffa sådana redogörelser av vilka förlusten av omsättning eller beloppet för extra kostnader framgår.

Gör så här om en egendomsskada avbröt företagsverksamheten:

 • Förhindra och begränsa egendomsskador om det är möjligt.

 • Vidta direkta åtgärder för att hålla igång affärsverksamheten och för att undvika bidragsförlust t.ex. genom att reda ut möjligheten att skaffa ersättande affärslokaler eller att använda underleverantörer för att hålla igång produktionen.

 • Lämna in till oss redogörelser för orsaken till egendomsskadan och dess omfattning.

 • Var beredd att skaffa sådana redogörelser av vilka förlust av omsättning eller beloppet för extra kostnader framgår.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd