Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av vårt ekonomiska ansvar.

Fennia Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och främjar ansvarsfulla investeringar genom att stödja och investera i bolag som verkar ansvarsfullt.

Principerna för ansvarsfulla investeringar är en väsentlig del av all vår placeringsverksamhet. Vi utvecklar ständigt det praktiska arbetet och våra processer enligt principerna för ansvarsfulla placeringar.

Grundläggande principer för Fennia Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet är:

 • Vi strävar i placeringsverksamheten efter bästa möjliga riskkorrigerade avkastning på den
  risknivå som kunden valt. Riskkorrigerad avkastning* är avkastning som
  överskrider placeringsobjektets systematiska risk.
 • Vi förvaltar kundernas tillgångar som våra egna. Allokeringsbeslut, dvs. fördelningen av placeringar i tillgångsslag, tas avtalsenligt och samtidigt både i egna tillgångar och kundernas portföljer.
 • Placeringsbeslut tas utifrån omsorgsfull analys av marknadssituationen och -utsikterna.
 • Vi väljer bara de bästa av internationella och inhemska samarbetspartners produkter
 • Processen för val av placeringsobjekt beaktar ansvarsfrågor, som till exempel placeringsobjektets miljöpåverkan.

Vi förbinder oss också till att främja tillämpning och upprätthållande av principer för ansvarsfulla investeringar inom investeringsbranschen.

I fråga om fastighetsplaceringar förbinder vi oss att följa  handlingsprogrammet för affärsfastigheter (TETS) i energieffektivitetsavtalet för fastighetsbranschen. Enligt handlingsprogrammet har vi som målsättning att öka energieffektiviteten och att minska energiförbrukningen med 7,5 procent från 2017 före 2025. I fastigheten har man börjat mäta energikonsumtionen.

Läs mer om Fennia Kapitalförvaltnings investeringsfilosofi och ansvar →

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.