Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Övriga skador
  • Anmäl transportskada

Anmäl transportskada

Sök ersättning på Mitt Fennia

Fyll i blanketten för anmälan om transportskador på Mitt Fennia för företag. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när du ingått avtal om nättjänsten.

Bifoga följande dokument till anmälan om godstransportskada:

  • en kopia av den ursprungliga handelsfakturan

  • en kopia av fraktfakturan

  • transportdokument (fraktsedel eller motsvarande)

  • foton av skadan

  • en kopia av reklamationen (till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalskötaren)

  • ett eventuellt undersökningsprotokoll av polisen

  • övriga dokument som gäller skadan, som lossningsrapport, skadeinspektionsrapport osv.

Behöver du hjälp?

Vår skadetjänst hjälper om du har frågor mån-fre 9-17 och ons-fre 9-16.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd