Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Allt fler finländare blir offer för identitetsstöld – framförhållning och försäkring mot identitetsstöld behövs

24.11.2019

Under de senaste åren har identitetsstölder blivit allt vanligare både här hemma och ute i världen. Dessbättre kan man genom att agera på rätt sätt förhindra att ens egna personuppgifter råkar i orätta händer. Läs våra tips om hur du kan skydda dig mot identitetsstöld.

En familj som kom hem från en semesterresa möttes av en obehaglig överraskning. Någon hade brutit sig in. Utöver smycken, elektronik och andra värdeföremål hade tjuven också farit iväg med person- och identifikationsuppgifter. Efter en tid började kravbrev och felaktiga räkningar droppa in genom brevinkastet. Utöver själva inbrottet hade familjen råkat ut för en identitetsstöld.

– Till all lycka fick historien ett lyckligt slut. Föräldrarna såg till att de snabbt belades med frivilligt kreditförbud och spärrade sina kreditkort. Betalningskraven skickades till oss, berättar Erja Wasenius-Kesseli från cxLoyalty som är Fennias samarbetspartner och specialiserad på identitetsstölder.

Vad är en identitetsstöld och vad kan den leda till?

En identitetsstöld innebär att någon använder en annans person- eller identifieringsuppgifter till exempel för bedrägeri. Tjuven kan till exempel beställa varor på nätet, köpa saker på avbetalning och registrera mobiltelefonanslutningar. I värsta fall kan det vara fråga om att tjuven ansöker om snabblån, kreditkort och lån. Wasenius-Kesseli har hört talas om bedrägerier utomlands där någon köpt dyra fordon och till och med bostäder i en annans namn.

En identitetsstöld och andra brott som görs med hjälp av en stulen identitet orsakar ekonomisk skada och dessutom besvär, ångest och otrygghet. Situationen kan kännas omöjlig att hantera eftersom en privatperson har svårt att utreda vad den stulna identiteten har använts till och vad som ytterligare kan hända. Det är tidsödande och arbetsamt att reda ut och minimera skadorna.

Identitetsstölderna ökar

Enligt en undersökning som cxLoyalty har låtit göra har nästan en fjärdedel av finländarna blivit utsatta för en identitetsstöld eller känner någon som råkat ut för en sådan. Wasenius-Kesseli konstaterar att det under första hälften av 2019 anmäldes cirka 2 100 identitetsstölder, vilket är ungefär tio procent mer än under samma period ett år tidigare.

– En stor del av finländarna anmäler inte saken till polisen, så det sker fler identitetsstölder än vad statistiken visar, konstaterar Wasenius-Kesseli.

Lås postlådan och var uppmärksam

Enligt cxLoyaltys undersökning är hälften av finländarna oroliga över att deras identitet kan bli stulen. Trots detta ser man längs gatorna olåsta postlådor där en tjuv enkelt kan komma över brev som innehåller personuppgifter. Många skriver också in sina egna person- eller kredituppgifter i nätbutiker och på andra webbplatser utan att fästa desto mer uppmärksamhet vid hur pålitlig eller trygg webbplatsen är. Även ett inbrott i hemmet kan leda till en identitetsstöld.

Hur ska man då veta om man blivit offer för en identitetsstöld?

– Varningsklockorna borde ringa om man får en begäran om att en kreditutredning ska göras eller om man får räkningar, betalningspåminnelser eller telefonsamtal om låne- eller kreditansökningar som man inte bett om. Det är också ett oroande tecken om det plötsligt inte kommer någon post alls, eller om ett okänt telefonnummer har registrerats i ens eget namn, sammanfattar Wasenius-Kesseli.

Det är viktigt att handla snabbt om man råkar ut för en identitetsstöld, men ofta märker man den först efter ett tag.

En försäkring kan skydda mot identitetsstöld

Man kan också teckna en försäkring med tanke på en identitetsstöld. Fennias identitetsstöldsförsäkring är en del av rättsskyddsförsäkringen som beviljas i anslutning till

hemförsäkringen.
I försäkringen ingår cxLoyaltys tjänster som är till hjälp för att reda ut och hantera identitetsstölden. Med hjälp av tjänsten får du snabbt hjälp och stöd om du misstänker att dina personuppgifter hamnat i orätta händer.

– Det är vår uppgift att lugna, hjälpa och ge råd. En identitetsstöld leder ofta till att räkningar inte betalas och att kreditvärdigheten går förlorad. Vi tar kontakt med dem som kräver pengar och reder ut situationen med dem. Vi stöder kunden tills han eller hon får tillbaka sin kreditvärdighet, berättar Wasenius-Kesseli.

I identitetsstölder blir den skyldiga sällan fast och polisen har begränsade resurser för att reda ut identitetsstölder. Förebyggande åtgärder och egen försiktighet är det centrala när det gäller att förebygga dem.

– Många tror att identitetstjuvarna är ute efter de rika. Det stämmer inte. Tjuven behöver bara hitta någon som inte har några kreditanmärkningar. Kreditinformationen kan utnyttjas även om personen inte skulle ha en enda euro, sammanfattar Wasenius-Kesseli.

Så här ser du till att din identitet är i tryggt förvar

  • Om du får posten i postlåda, se till att den är låst.
  • Kör papper med personuppgifter i en pappersförstörare eller riv sönder papperen omsorgsfullt på något annat sätt.
  • Be posten om en flyttspärr, så kan ingen utomstående göra en flyttanmälan i ditt namn. Du kan också spärra en obehörig adressändring hos magistraten.
  • På postens OmaPosti-tjänst kan du öppna en digital postlåda för räkningar och brev. Då kan ingen utomstående hindra att posten kommer fram.
  • Håll koll på räkningar och kreditkortsinköp och reagera genast om du får en räkning på varor som du inte beställt.
  • Ge aldrig dina bankkoder till utomstående. Spärra koderna genast om någon annan kommit åt dem. Skriv inte upp koder och lösenord.
  • Ge dina personuppgifter endast till säkra ställen. Om du misstänker att till exempel en webbutik inte är säker är det bäst att inte köpa någonting från den. På webben känner man igen en skyddad kontakt på bilden av ett lås i adressfältet.
  • Om du vill kan du belägga dig själv med frivilligt kreditförbud.
  • Teckna Fennias identitetsstöldsförsäkring – för säkerhets skull. Försäkringen är en del av rättsskyddsförsäkringen som beviljas i anslutning till . Försäkringen kostar några euro per år och inkluderar en tjänst som hjälper till med att reda ut och hantera identitetsstölder.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd