Hyppää sisältöön
Fennia.fi
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Älä jätä sosiaaliturvaasi tuuliajolle – pidä YEL-työtulo kohdillaan

Älä jätä sosiaaliturvaasi tuuliajolle – pidä YEL-työtulo kohdillaan

24.3.2019

YEL-vakuutusmaksut ja tuleva työeläke perustuvat yrittäjän itselleen määrittelemään YEL-työtuloon. Eläkkeen ohella YEL-työtulo vaikuttaa erilaisiin sosiaalietuuksiin, joten oikein mitoitettu työtulo tuo turvaa myös työuran aikana.

Eläkkeet ja kuntoutus

Työeläkevakuutus antaa turvaa silloin, kun tulot vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat. Yrittäjän työeläke karttuu YEL-vakuutukseen vahvistetun YEL-työtulon mukaan. YEL-työtulo ei vaikuta pelkästään vanhuuseläkkeeseen, vaan siihen perustuvat myös muut työeläkelakien mukaiset eläkkeet ja etuudet, joihin yrittäjä voi olla oikeutettu jo ennen vanhuuseläkeikää.

Työeläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta, poikkeuksena 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.

Sairastumisen aikana sairauspäivärahaa

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään myös YEL-työtuloa. Etuus lasketaan viimeksi vahvistetun verovuoden tasoisena. Esimerkiksi vuonna 2019 sairauspäivä rahan perusteena pidetään vuoden 2017 työtuloa. Jos sairastumista edeltävän kuuden kuukauden työtulo on ollut tarkasteluvuotta yli 20 prosenttia suurempi, voidaan sairauspäiväraha laskea korkeamman työtulon perusteella.

Tapaturman varalle

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon. YEL-työtulo vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja eläkkeisiin. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Työttömyysturvaa Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyys- päivärahaan, jos YEL-työtulo on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla, vuonna 2019 vähintään 12 816 euroa. Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että työssäoloehto täyttyy.

Jos yrittäjän työssäoloehto ei täyty, yrittäjä voi kuitenkin hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos on työttömyyskassan jäsen, ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu YEL-työtuloon.

Vanhempainvapaat

Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän perusteena käytetään YEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa. Etuus lasketaan lähtökohtaisesti viimeksi vahvistetun verovuoden tasoisena, eli esimerkiksi vuonna 2019 alkava vanhempainpäiväraha perustuu vuoden 2017 YEL-työtuloon.

Jos ei työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutus voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivään. Tällöin yrittäjän tulee hakea uutta vakuutusta työhön palatessa. Jos työnteko jatkuu perhevapaan aikana, yrittäjän YEL-vakuutusta ei päätetä.

Fennia-lehti 1/2019
Teksti: Elo

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja