Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat vähäisin poikkeuksin yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät. Julkisen alan työ- tai virkasuhteessa oleville on olemassa vastaavanlainen järjestelmä.

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoitava vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksujen yhteydessä.

Ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksetaan korvausta työntekijän kuoleman johdosta edunsaajille. Korvaukset ovat kiinteät eivätkä riipu ansiotasosta. Korvausasian käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus.

Lisätietoa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin sivuilla

 

 Tulosta