Työeläkeyhtiö Elo aloittaa vuoden alussa

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö yhdistyvät ja muodostavat vuoden 2014 alussa uuden työeläkeyhtiön, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon.

Yhdistyminen ei vaadi toimenpiteitä vakuutuksenottajilta, työeläkevakuutetuilta eikä eläkkeensaajilta. Yhdistymisen tuomat synergiaedut mahdollistavat sekä palvelujen että hintakilpailukyvyn kehittämisen. Elo jatkaa Fennian työeläkevakuutuskumppanina.

490 000 vakuutetulla ja noin 3 miljardin euron kokonaismaksutulolla Elon markkinaosuus on toiminnan alussa noin 24 prosenttia. Elon sijoitusomaisuuden arvo on yli 18 miljardia euroa ja henkilöstömäärä on 450.

Lisätietoja Elosta osoitteesta www.elake-fennia.fi (vuoden loppuun asti) ja vuodenvaihteesta alkaen osoitteesta www.elo.fi.

20.12.2013

 Tulosta