Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Tillgänglighetsutlåtande för Folksams portal, publicerat 9.10.2020

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga
Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Folksams kundportal och upprättades den 21
augusti 2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten?


Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.


Oproportionell börda


För den här nättjänstens del åberopar vi oproportionell börda. Folksams
kundportal tas bort senast den 30 november 2020. Av kostnadsskäl är det inte
möjligt att göra förbättringar i fråga om tillgänglighet före detta. En del av
webbplatsens funktioner finns redan på webbplatsen fennia.fi eller på Mitt
Fennia, och vi rekommenderar användning av dessa.Icke-tillgängligt innehåll


Det senare nämnda innehållet är inte tillgängligt av följande orsaker:

Försummelse att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
306/2019.

Lagen gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020.
Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte tillgänglighetskraven:
1. På webbplatsen finns grafik, som inte har beskrivits med text. (WCAG 1.1.1)

2. Title-rubriker har inte markerats på alla sidor. (WCAG 2.4.2)

3. Sidans delar har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

4. Tjänsten saknar en synlig länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG
2.4.1)

5. I tjänsten finns länkar som inte varnar för övergång till en annan tjänst. I
tjänsten finns länkar som leder till olika sidor bl.a. på fennia.fi och Mitt
Fennia. Likaså finns tomma länkar. (WCAG 3.2.4).

6. Rubriker har inte markerats som rubrik. (WCAG 1.3.1)

7. Det finns brister i kontrasten mellan text eller element och deras bakgrund.
(WCAG 1.4.3)

8. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten
förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

9. Alla element har inte en synlig indikator för tangentbordsnavigering. (WCAG
2.4.7)

10. Vissa objekt på webbplatsen kan inte användas, om man bläddrar på sidorna
med skärmläsare och piltangenter. Länkarna kan nås med tab-tangenten. I dessa
motsvarar koden inte objektens visuella presentationssätt. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

11. På vissa sidor kan man inte navigera framåt systematiskt med tab-tangenten,
och tab-tangenten går inte till alla element. (WCAG 2.4.3)

12. På sidorna används dragspelselement, och skärmläsaren får inte information
om deras roll eller om elementet är öppet eller stängt. (WCAG 4.1.2)

13. Blankettelement som utgör grupper har inte markerats rätt i kod. (WCAG
1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

14. Anvisningar som gäller fel i blankettfälten är placerade ovanför
blankettfälten och uppgifterna har inte kopplats ihop med motsvarande element i
kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)


Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Om du upptäckte en tillgänglighetsbrist i vår tjänst, beskriv den på

feedbackblanketten
på https://www.fennia.fi/dataskydd-och-anvaendarvillkor/digital-tillgaenglighet. Vi gör vårt
bästa för att åtgärda bristen.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen, om du lägger märke till
tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom
två veckor kan du lämna
in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra
Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det hur du kan lämna in
en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
telefonväxel 0295 016 000Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd