Matkani peruuntui

Toimi näin

 • Ilmoita matkan peruuntumisesta matkan järjestäjälle ja hae ensin mahdolliset hyvitykset heiltä.
 • Säilytä matkan peruuntumiseen liittyvät asiakirjat ja tositteet itselläsi. Pyydämme niitä tarvittaessa.
 • Muiden matkaseurueeseesi kuuluvien tulee hakea korvaukset omasta vakuutuksestaan, jos myös heidän matkansa peruuntuu.

Korvaako vakuutukseni?

 • Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneita kuluja, kun matka on jouduttu peruuttamaan pakottavasta syystä. Pakottavia syitä ovat vakuutetun tai hänen lähiomaisensa äkillinen sairastuminen, tapaturma tai kuolema sekä vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen merkittävä taloudellinen esinevahinko.
 • Matkan peruuntumisesta korvataan kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan mukaan vastuussa.
 • Matkustajavakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, joka on aiheutunut
  • sairaudesta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan varaamista tai vakuutuksen ottamista tai
  • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.
 • Näet vakuutuksesi voimassaoloalueen ja laajuuden Oma Fennia -palvelussa.

Hae korvausta

 Tulosta